fredag 20 mars 2015

Nackas medborgare vann första ronden mot SL

Igelboda stationshus brandskadades svårt för några år sedan. Vid släckningen skadades byggnaden ännu mer. SL som äger stationen lät göra en utredning om skadorna och ville ha rivningslov. I Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vi att inte gå med på det. Inte minst vi i FP tyckte att det var viktigt att markera värdet av Nackas typiska kulturbyggnader. Det finns andra än SL som är villiga att ta sig an huset och reparationen. Och Saltsjöbanans stationshus är värdefulla landmärken i kulturlandskapet. Efter överklagande av kommunens beslut har nu länsstyrelsen ställt sig på vår sida. Det allmänna intresset av att behålla stationshuset överväger det enskilda intresset för SL att få riva huset.

Det blir spännande att se vad som händer nu. Överklagar SL till nästa instans? Eller blir de mer villiga att sälja till någon som vill ta hand om huset?

torsdag 5 mars 2015

Sviker NCC?

När förslaget till detaljplan för nya hyreshus på den obebyggda fastigheten vid Sockenvägen och Johannes Petri skola i Boo publicerades, startades ett kreativt samarbete mellan NCC, Nacka kommun och berörda närboende. Resultatet blev en lösning, som kunde accepteras även av dem som bodde närmast. Att placera relativt stora flerbostadshus i flera våningar i den omedelbara närheten av småhus är oftast en känslig fråga.

Som framgår av artikel i Nacka Värmdö Posten vill NCC nu inte längre följa detaljplanens intentioner. Husen blir högre och samtliga parkeringsplatser ska placeras på innergården - 46 stycken - i stället för att bygga det planerade garagedäcket. NCC borde tänka om och bevara sin trovärdighet i Nacka. 

onsdag 18 februari 2015

Ungdomar och droger


Tragiskt att narkotikabruket ökar. Tragiskt att det finns ungdomar som avlider. Man blir bestört när man läser senaste numret av Nacka-Värmdöposten.
En kortare redovisning fick vi i socialnämnden igår om Stockholmsenkäten. Den enkäten har ungdomar i Nacka som går i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 svarat på.
Ungdomarna i Nacka dricker visserligen mindre alkohol nu än tidigare men det är fortfarande en hög konsumtion jämfört med andra kommuner. Ju mer rik en kommun är desto högre konsumtion. Nacka räknas ju som en rik kommun.
Tjejer börjar röka tidigare än pojkar men pojkarna kommer ikapp senare.
Narkotikabruket däremot ökar.
Det är en utmaning att få färre ungdomar börja med droger av olika slag.

måndag 9 februari 2015

Vräkningar och barn


Häromdagen kunde man läsa i DN om de vräkningar barn som drabbas. Jag blir alltid lika upprörd varje gång som det händer. När väl en vräkning sker är det så oerhört svårt att komma in på bostadsmarknaden igen. För att få hyresrätt krävs att man har en stadigvarande inkomst och att den är så pass hög för att uppfylla hyresbolagets villkor. Har man väl hamnat i en skuldfälla, blivit vräkt eller att man inte uppfyller kraven som bostadsbolagen kräver så är man i princip utestängd för ett förstahandskontrakt.

Vräkningar förekommer och orsakerna till det är många. Det finns de som inte har råd och det finns de som ser hyran som tyvärr ser hyran som en oförutsedd utgift. Det finns även de som prioriterar betala andra utgifter framför hyran vilket kan få vräkning som följd.

Socialtjänsten i Nacka har en person som arbetar med att just förebygga vräkningar. Varje månad får kommunen information från de olika hyresbolagen om vilka som inte har betalat hyran. På något sätt kontaktas dessa personer. Antalet vräkningar senaste tiden i Nacka har jag inte information om idag men det har minskat sedan Nacka började med det förebyggande arbetet. I DN kunde man åtminstone läsa ut att inga barn i Nacka vräktes under år 2014.

Nu ska man ta informationen om antalet barn som vräks lite med en nypa salt. Om en person har barn men barnet bor på annan ort räknas denna person som ensamstående med barn. Bli personen vräkt ser det ut i statistiken som att barn har vräkts fast barnet bor på annan ort.

tisdag 3 februari 2015

Fritidsgård för vuxna?


Metro kan man läsa om hur den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad funderar på att ha en skattefinansierad fritidsgård för vuxna i Vasastan. En mötesplats för de som är äldre än 18 år. Och vad jag har förstått ska man då ha liknande verksamhet som på en fritidsgård. Om det är något som finns i Vasastan så är det väl mötesplatser? Minst en i varje kvarter...

Visst är det så att Nacka kommun stöder vuxenverksamhet ekonomiskt men då handlar det om att stödja föreningslivet och som arbetar med förebyggande arbete.

I tisdags fattade socialnämnden beslut om att Fisksätra folkets hus ska få ett verksamhetsbidrag om 300 000 kr. Nämnden har då också ställt upp ett antal kriterier för vad bidraget ska gå till. Det handlar om att stödja ungdomar och unga vuxna med aktiviteter som leder till arbete eller högre studier genom tex workshops, teaterbesök, studiebesök, rådgivning mm. Nämnden var helt enig i att Fisksätra folkets hus måste göra verksamheten mer attraktiv för flickor eftersom det behövs.

Socialnämnden planerar ha ett sammanträde på Fisksätra folkets hus senare i vår.

måndag 19 januari 2015

Cannabis, spice och tonårshjärnan

Har du barn som är i tonåren? Eller allmänt intresserad? Alla är välkomna till en föreläsning om detta nu på onsdag 21 januari kl 19 i Boo Folkets hus. Fika finns att köpa.

Madelaine Norelius som är droginformatör i Polarna Nacka föreläser.
 
Hela evenemanget arrangeras av Nätverket i Boo som består av Myrsjöskolan, Björknässkolan, Vittra, Folkans fritidsgård, Polarna Nacka, Polisen, Boo Församling och Nacka Wallenstam IBK. Under kvällen presenteras verksamheterna.

 

 

onsdag 14 januari 2015

Rökning...


Mycket har hänt med rökning under åren som gått. När jag gick i Fisksätraskolan på 1977-1981 rökte elever på fritidsgården och om jag inte har helt fel minne tvingades vi andra elever gå förbi rökutrymmet på väg till och från matsalen vid lunch.

Att röka på restauranger, i väntan på bussen och t-banan och på alla allmänna platser var förr en självklarhet. Jag tror inte ens att det finns någon som vill gå tillbaka till den miljö som var då. Väldigt många rökare är inte heller intresserade av det. Otroligt skönt.

Numera måste man vara över 18 för att köpa tobak. Bra. Rökning är en av inkörsportarna till andra droger. Kan man se till att färre ungdomar röker så har man kommit långt.

I oktober 2014 kom förslag från Folkhälsomyndigheten om fler rökfria miljöer. Ett av förslagen är rökfria miljöer i väntan på bussen och tåget. På inomhusstationerna får man inte röka sedan lång tid tillbaka men fram till förra årsskiftet har man faktiskt kunnat röka på t-banans utomhusstationer. Jag vet att rökförbudet är en fråga som hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP) har drivit tillsammans med många andra folkpartister i landstinget. Nu blir det verklighet.

onsdag 31 december 2014

Tankar om snö

I DN läser jag idag om en fiffig idé på Södermalm. Av snö man samlar upp på gatorna vid plogning byggs kälkbackar till glädje för barnen. Sedan slår det mig att bortplogad snö annars klassas som farligt avfall, som kräver någon form av miljötillstånd för att få tippas. Dessa båda olika synsätt är lite svåra att förstå. Men jag gillar kälkbackarna. Kanske något att ta efter?

torsdag 4 december 2014

Rapport från FP-seminarium 2 december


Den 2:a december arrangerade Folkpartiet Riks ett seminarium om liberalism på Clarion hotell vid Skanstull. Nya och gamla medlemmar samlades i en fullspäckad konferenslokal. Positivt att så många nya medlemmar hade kommit!

 
Maria Arnholm, ny partisekreterare, berättade om sina tidigare erfarenheter som chef i näringslivet och tiden som Jämställhetsminister: Under Alliansen har bl a kvinno-jourerna fått mer resurser än någonsin. Det nya jobbet som partisekreterare ser Maria som en stor utmaning, nu måste Folkpartiet bli tydligare med var vi själva står i många frågor där vi tidigare drivit gemensam politik inom Alliansen.
 

Birgitta Ohlsson höll ett inspirerat inlägg om liberalismens kamp för individen rättigheter och tolerans, både i dåtid och nutid. Visst har vi blivit mycket öppnare och mer toleranta för olikheter sedan hennes uppväxt på 70- och 80-talet. Som EU-minister lyckades hon mobilisera flera medlemsländer att ställa krav på Rumänien när det gäller  behandlingen av romer i hemlandet. Ett problem som de flesta av oss kan se i dagens Sverige. Sedan regeringsskiftet har dessa krav fallit bort, och den nya regeringen har även tagit bort EU-ministerposten.

 
Ungdomsarbetslösheten är en av våra viktigaste frågor idag. Maria betonade att vi måste värna om våra företag, de är väldigt viktiga för vår ekonomiska framtid och att skapa jobb.

 
Många tyckte även att miljöfrågorna måste få större plats i FP:s agenda: FP fick högt betyg av Naturskyddsföreningen för vår miljöpolitik, men många väljare anser förmodligen att vi inte driver dessa frågor. Under Alliansen sågs Folkpartiet begränsade till frågor där vi själva innehade minister-portföljerna.  

 Vinster i välfärden kom upp: Idag har vi helt andra valmöjligheter inom skola, vård och omsorg än för 20 år sedan. Vi behöver privata aktörer men vi måste ställa tydligare krav på dem gällande kvalitet, arbetsvillkor m.m. Vi måste också bli bättre på att upphandla tjänster än vi var i början när privata aktörer släpptes in på olika områden. Så en del av kritiken mot privata aktörer måste politiker och befattningshavare ta till sig själva så vi får bättre styrsystem.

Det var ett trevligt och inspirerande seminarium där Birgitta, Maria och LUF representanter gick runt och diskuterade med publiken. Det gav energi och ny gnista att fortsätta arbeta för Folkpartiets kärnfrågor som aldrig blir inaktuella: Individens frihet, mänskliga rättigheter och utveckling av ett tolerant och modernt samhälle som hela tiden utvecklas.

 
Väl mött,

 

Joakim Olofsson

tisdag 2 december 2014

Folkpartiets representanter 2015-2018

Folkpartiet i Nacka hade nomineringsmöte 27 november 2014, och beslutade om vilka personer som ska inneha förtroendeuppdrag nästa mandatperiod. Formellt väljs detta av fullmäktige måndag 15 december och den fullständiga listan kommer sedan hittas här på bloggen samt på vår hemsida. Våra nomineringar till presidieposter hittar du här.

Gunilla Grudevall-Steen
kommunalråd, samt 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och dess utskott, Näringslivsrådet och ordförande i Natur- och Trafiknämnden

Monica Brohede Tellström
ordförande i Äldrenämnden, ordförande i rådet för frågor om funktionsnedsättning och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott

Louise Granath
1:e vice ordförande i Fritidsnämnden

Lena Linnerborg
1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

Mats Granath
ordförande i Mångfaldskommittén

Stefan Saläng
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige