torsdag 4 december 2014

Rapport från FP-seminarium 2 december


Den 2:a december arrangerade Folkpartiet Riks ett seminarium om liberalism på Clarion hotell vid Skanstull. Nya och gamla medlemmar samlades i en fullspäckad konferenslokal. Positivt att så många nya medlemmar hade kommit!

 
Maria Arnholm, ny partisekreterare, berättade om sina tidigare erfarenheter som chef i näringslivet och tiden som Jämställhetsminister: Under Alliansen har bl a kvinno-jourerna fått mer resurser än någonsin. Det nya jobbet som partisekreterare ser Maria som en stor utmaning, nu måste Folkpartiet bli tydligare med var vi själva står i många frågor där vi tidigare drivit gemensam politik inom Alliansen.
 

Birgitta Ohlsson höll ett inspirerat inlägg om liberalismens kamp för individen rättigheter och tolerans, både i dåtid och nutid. Visst har vi blivit mycket öppnare och mer toleranta för olikheter sedan hennes uppväxt på 70- och 80-talet. Som EU-minister lyckades hon mobilisera flera medlemsländer att ställa krav på Rumänien när det gäller  behandlingen av romer i hemlandet. Ett problem som de flesta av oss kan se i dagens Sverige. Sedan regeringsskiftet har dessa krav fallit bort, och den nya regeringen har även tagit bort EU-ministerposten.

 
Ungdomsarbetslösheten är en av våra viktigaste frågor idag. Maria betonade att vi måste värna om våra företag, de är väldigt viktiga för vår ekonomiska framtid och att skapa jobb.

 
Många tyckte även att miljöfrågorna måste få större plats i FP:s agenda: FP fick högt betyg av Naturskyddsföreningen för vår miljöpolitik, men många väljare anser förmodligen att vi inte driver dessa frågor. Under Alliansen sågs Folkpartiet begränsade till frågor där vi själva innehade minister-portföljerna.  

 Vinster i välfärden kom upp: Idag har vi helt andra valmöjligheter inom skola, vård och omsorg än för 20 år sedan. Vi behöver privata aktörer men vi måste ställa tydligare krav på dem gällande kvalitet, arbetsvillkor m.m. Vi måste också bli bättre på att upphandla tjänster än vi var i början när privata aktörer släpptes in på olika områden. Så en del av kritiken mot privata aktörer måste politiker och befattningshavare ta till sig själva så vi får bättre styrsystem.

Det var ett trevligt och inspirerande seminarium där Birgitta, Maria och LUF representanter gick runt och diskuterade med publiken. Det gav energi och ny gnista att fortsätta arbeta för Folkpartiets kärnfrågor som aldrig blir inaktuella: Individens frihet, mänskliga rättigheter och utveckling av ett tolerant och modernt samhälle som hela tiden utvecklas.

 
Väl mött,

 

Joakim Olofsson

tisdag 2 december 2014

Folkpartiets representanter 2015-2018

Folkpartiet i Nacka hade nomineringsmöte 27 november 2014, och beslutade om vilka personer som ska inneha förtroendeuppdrag nästa mandatperiod. Formellt väljs detta av fullmäktige måndag 15 december och den fullständiga listan kommer sedan hittas här på bloggen samt på vår hemsida. Våra nomineringar till presidieposter hittar du här.

Gunilla Grudevall-Steen
kommunalråd, samt 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och dess utskott, Näringslivsrådet och ordförande i Natur- och Trafiknämnden

Monica Brohede Tellström
ordförande i Äldrenämnden, ordförande i rådet för frågor om funktionsnedsättning och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott

Louise Granath
1:e vice ordförande i Fritidsnämnden

Lena Linnerborg
1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

Mats Granath
ordförande i Mångfaldskommittén

Stefan Saläng
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

onsdag 26 november 2014

Café lyktan 30 år

Socialpsykiatrin märks inte mycket i media. Om det skrivs något så handlar det ofta om hemlöshet och annat elände. Allt är faktiskt inte elände för många av de som omfattas av socialpsykiatrin har tak över huvudet, daglig sysselsättning mm.

Café Lyktan i Björknäs är en träfflokal där de som har psykisk ohälsa träffas för att bara vara, fika, umgås med andra eller delta i de aktiviteter som finns. 
Verksamheten har nu funnits i 30 år och har idag 26 november öppet hus. Alla är välkomna!

Jag själv vet inte om jag hinner ta mig dit idag men jag har varit där förut så jag känner till verksamheten.

Kalaset äger rum onsdag 26 november 13-17. Paviljongvägen 5 i Björknäs.

http://www.nacka.se/underwebbar/socialpsykiatrin/Nyheter/Sidor/lyktan30ar.aspx

onsdag 19 november 2014

Olämpligt nytt hus planeras vid Ektorpsrondellen

När nya hus ska byggas i Nacka är det bra om de placeras i närheten av kollektivtrafik, så att man kan undvika ännu mer biltrafik. Därför har FP stött att ett nytt hus byggs vid Ektorpsrondellen. Men på en så känslig plats är det ju viktigt hur en ny byggnad utformas. Den storlek på hus med den enkla utformning som presenterats under planarbetet motsvarar inte vad som lämpar sig för platsen. Vi har yrkat på en omarbetning så att huset skulle bättre anpassas till den omgivande miljön, den solitära eken och övrig natur samt antecknat våra åsikter till protokollet. Tyvärr har vi ännu inte fått gehör för våra åsikter.  

onsdag 5 november 2014

Krogtillsyn

Jag fick möjligheten att en fredagkväll följa med närpolisen, ordningspolisen, alkoholhandläggarna och skatteverket ut på krogarna i Nacka och Värmdö på tillsyn. Det är något som jag kan göra som ledamot i social- och äldrenämnden.
Vi samlades på polishuset i Nacka strand vid 19-tiden där vi planerade kvällens krogbesök. Alla krogar hinner man inte besöka utan vi valde ut ett antal och delade också upp oss i 2 grupper. På vissa krogar var vi med allihop. Krogarna visste inte att vi skulle komma och det kändes lite märkligt att bara kliva in på krogen. Det blir någon form av tystnad direkt men efter ett tag fortsätter sorlet. Även om poliserna var civilklädda kan man ändå se att de är poliser.
Några krogar var mer välbesökta än andra. Visst ser man att några kunder har fått i sig lite för mycket alkohol men det märkte man först efter en stund. Överservering är inte tillåtet dvs att krogarna serverar någon som har druckit för mycket men förmodligen hade det hänt under kvällen även om ingen såg händelsen.

Det har förekommit vid kontroller att krogarna har drygat ut spriten med vatten. Bra i och för sig för nykterheten men inte särskilt bra att lura kunderna på det de faktiskt har beställt och betalat för. Det har också inträffat vid kontroller att den alkohol som säljs inte varit lagligt inköpt av krogen. Polisen beslagtog en del under kvällen som gick.

Det är bra att det sker kontroller av det här slaget, mindre bra att krogarna inte är felfria. I social- och äldrenämnden där vi fattar beslut om tillstånd för alkohol på krogarna är vi väldigt noga med att det ska vara en sund alkoholpolitik på krogarna. Krögaren ska kunna visa att hen har kunskaper om att driva en krog om krögaren ska få tillstånd av social- och äldrenämnden. Det ingår att hen har gått en STAD-utbildningen som handlar om att kunna hantera en sund alkoholservering.

Mellan några krogbesök fick jag oförhappandes vara med på 2 mindre utryckningar i den civila polisbilen. Jaga ikapp en fortkörare var en utryckning samt leta efter 2 personer som gick utmed motorvägen. Vi hittade de unga pojkarna som skämdes lite när vi kom.

Skatteverket som var med under kvällen hade som uppgift att kontrollera redovisningen av kassan och de kontrollerade även personalliggarna. Om jag förstod rätt efter kvällens slut så var de inte nöjda med vad de sett. De sa att de hade rätt mycket arbete att ta hand om nästa vecka. 

Jag var imponerad av det arbete som utförs av polisen, skatteverket och alkoholhandläggarna. De var mycket skickliga i att hantera personal, kunder och andra i olika situationer.

måndag 27 oktober 2014

Folkpartiet fortsätter styra i Nacka!


Folkpartiet är glada att ingå i Nackas borgerliga majoritet även den kommande mandatperioden. Vi har fått in en mycket stor del av de frågor vi gick till val på i majoritetsprogrammet, och ser fram emot att arbeta för att göra Nacka till en ännu bättre kommun att leva i.
 
Folkpartiet kommer få ordförandeskapet för Äldrenämnden, Natur och Trafiknämnden och Mångfaldskommittén.
 
Dessa punkter är vi särskilt nöjda över att ha fått igenom:

 
 
 • Fortsatt hög kvalitet och valfrihet inom äldreomsorgen. Vi vill utveckla fler boenden med olika inriktningar – och självklart ska mormor kunna skajpa från boendet!
 • Större andel undersköterskor i hemtjänsten
 • Ett flertal naturreservat ska slutföras snarast – bland andra Skuruparken och Ryssbergen.
 • Stor cykelsatsning i hela kommunen
 • Du ska ha en rimlig restid! Stockholms nya majoritet är mycket oroande för nackaborna, och vi kommer fortsätta kämpa för Slussen och framkomligheten under ombyggnadsperioden.
 • En bättre medborgardialog
 • Utveckla och förtäta våra lokala centrum , i samklang med de som redan bor där.
 • Två nya simhallar, i Boo och Saltsjöbaden/Fisksätra
 • Ökat flyktingmottagande
 • Genomförande av kulturcheck på försök
 • En utredning om att öka från 25 till 30 timmar i förskolan, för barn till föräldralediga och arbetslösa.
 • Skolsatsning på läsning, matematik och fysisk aktivitet – och bra betalt till skickliga lärare!
 • Halva Nacka ska vara grönt. En tredjedel av alla nyproducerade bostäder ska vara hyresrätter.
 
 
 


 

onsdag 22 oktober 2014

Nej till stenkrossen i Älta

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) har beslutat att förbjuda NCC att bedriva bl.a. stenkross i Älta på ett område vid Tyresövägen nära bostäderna i Lindalen och Hedvikslund.

Rent spontant tycker man förstås att det är olämpligt med en sådan verksamhet nära bostäder. Det är bara 100 m till vissa bostäder i Lindalen. Samtidigt måste MSN ha lagstöd för sitt beslut att tillåta eller förbjuda. MSNs bedömning är att NCC inte kan visa att man kommer att klara att begränsa ljudnivåerna på det sätt som krävs.

Beslutet kan förstås överklagas, så än är det kanske inte slutligt avgjort.  

Igelboda stationshus

Ett viktigt steg mot bevarande av Igelboda stationshus togs förra veckan av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN).  I Kulturnämnden liksom i MSN har Folkpartiet jobbat för att förhindra en rivning. Stationshusen utmed Saltsjöbanan är viktiga delar av Nackas historiska arv och skulle saknas av flertalet nackabor, om de försvann.  Glädjande nog delas denna syn av övriga partier i MSN. Nu är det dags för SL att byta spår och inse att rivning inte är en framkomlig väg.

fredag 17 oktober 2014

App för ekologiskt fotavtryck skulle hjälpa oss leva mer mijövänligt


Global Footprint Network, som samarbetar bl a med WWF, skriver i sitt nyhetsbrev den 15:e oktober att man ska starta en "Crowd funding" kampanj för att få in pengar till en mobilapp version av sin "Personal footprint calculator". Crowd funding betyder att man vänder sig till allmänheten för att få in pengar och deras Personal footprint calculator är ett frågeformulär där man kan fylla i sin livsstil - hur man bor, vilka transportsätt man använder, hur mycket man flyger, vad man konsumerar och hur det är producerat, för att beräkna sitt eget avtryck på miljön.
Jag fyllde i webversionen av deras miljökalkylator som fortfarande är under utveckling (Sverige fanns inte med så jag valde Schweiz): Vi bor i lägenhet, en bil på 4 personer, vi äter någon form av kött de flesta dagar i veckan, vi åker utomlands en, ibland två gånger per år med familjen. Sådant som känns helt normalt för en svensk medelklass familj.
Slutresultatet blev att det behövs 3.2 planeter som jorden ifall alla skulle ha vår livsstil. Det är tankeväckande. En mobilapp där man kan hålla koll på sitt eget ekologiska fotavtryck skulle kunna få oss att fundera mer vad vi själva kan göra. Det skulle kunna bli en sorts stegräknare för miljön. Hur många fotavtryck har jag satt idag? Kan jag ändra på mina vanor åtminstone lite grann, för att bli miljövänligare? Vi som individer kan ta större ansvar själva och kanske minska behovet att någon annan inskränker vår rörelsefrihet eller konsumtionsmönster genom olika regleringar och avgifter.
Det blir helt klart en utmaning att bygga en sådan mobilapp men jag skulle definitivt ladda ner den. Kanske skulle vi kunna jämföra oss med varandra, ungefär som när arbetsplatser och skolor arrangerar tävlingar om vem som gått längst med stegräknare. Vi tycker om att tävla så varför inte tävla om att bli miljövänligare?
Med gröna hälsningar,
Joakim Olofsson
FP Nacka
 

tisdag 14 oktober 2014

Daglig verksamhet i Björknäs


Igår var jag på studiebesök på en daglig verksamhet för vuxna med funktionshinder. I Nacka finns förutom Skapa i Orminge även en daglig verksamhet i Björknäs. De har idag 8 platser men det är idag 7 personer som kommer dit dagligen. 5 av dessa personer är från Nacka.
I lokalerna finns det möjlighet till att lyssna, känna, smaka, höra, se och bara vara. Utflykter görs regelbundet, nu senast var det svampplockning. Varje år får de även uppleva skärgården med Skota Hem.
 
Jag träffade föreståndaren och fick en genomgång och en rundvandring i lokalerna. En av brukarna träffade jag och han verkade trivas.
Bilderna är från de olika rummen och de har också gjort en modell av Skurubron som ni ser.