måndag 20 april 2015

Jämställd idrott och fritid

Du missade väl inte att läsa vår debattartikel om jämställd idrott och fritid, publicerad i Nacka Värmdö Posten på Internationella kvinnodagen den 8 mars?

Debattartikeln beskriver ett intiativ med tre konkreta förslag som Folkpartiet har lämnat till Nacka Fritidsnämnd. Initiativet har nu följts upp i Fritidsnämnden, som i torsdags beslutade att utreda hur vi säkerställer att tjejer och killar ges lika möjligheter när det gäller prioriteringar, medelstilldelning och investeringar inom nämndens arbetsområde. Vi folkpartister ser fram emot att arbeta vidare med frågan - fortsättning följer!

onsdag 15 april 2015

Var ska simhallen byggas?


I söndags hade Folkpartiet kampanj i Orminge centrum. Vi har länge drivit frågan om en simhall i Boo - ett absolut måste i en så stor och växande kommundel - och äntligen ska detta bli verklighet. Men det finns två alternativ till placering, framtagna av experter som gjort en omfattande utredning. Det ena är Orminge centrum, och det andra är vid Myrsjöskolan där ett idrottscampus håller på att etableras. Båda alternativen har sina för- och nackdelar och vi tycker att det är viktigt att veta vad de som faktiskt ska använda simhallen tycker. Vi vill helt enkelt inhämta Boobornas åsikter, innan vi slutligt bestämmer oss för vilket av alternativen vi ska förorda.

Så. Vi lät alla som passerade sätta en liten klisterlapp på det alternativ de föredrog. Resultatet blev nästan helt jämnt! Vi har också fått en del mail, och där förordar fler Orminge. Vad tycker du? Var vill du ha simhallen i Boo?

torsdag 9 april 2015

Äntligen simhall i Boo - vi vill veta vad du tycker!Redan 2006 kampanjade folkpartister i Orminge C med budskapet "Bygg badhus i Boo". Med en ökande befolkningsmängd är behovet av en tredje simhall i Nacka stort. Nu ska simhallen i Boo äntligen bli verklighet, som ett efterlängtat komplement till befintlig simhall i centrala Nacka och den nya simhallen som ska byggas i Saltsjöbaden/Fisksätra. 

 
Det är däremot inte klart vart simhallen ska ligga. Var tycker du att simhallen ska placeras? Alternativen är Myrsjö IP eller Orminge centrum.

 

Kom gärna och prata med oss i Orminge C nu på söndag 12 april kl. 11-13, eller maila din åsikt till oss. Du kan också kontakta oss via Facebook.

 

onsdag 8 april 2015

NCC tänker om

I dagarna meddelade NCC att man drar tillbaka sin ansökan om bygglov för Tollare port. Problemen med den redovisades i ett tidigare inlägg. Det är ett välkommet besked att företaget nu förstått den omfattande kritik, som förslaget väckte. Förhoppningsvis återgår NCC till de ambitioner man hade för området från början.

måndag 6 april 2015

Fattigdom, tiggeri och EU-medborgare

Jag var på ett seminarium förra veckan som arrangerades av socialtjänsten i Nacka för oss politiker och tjänstemän i socialnämnden och arbets- och företagarnämnden.  En projektledare för socialtjänsten i Stockholms stad höll i trådarna.

Allt fler fattiga EU-medborgare har kommit till Sverige och Stockholm senaste tiden i hopp om att försörja sig. Många hamnar tyvärr på gatan och tvingas tigga. Socialtjänsten i Stockholm räknar med att det i november 2014 fanns 500 personer och antalet har fördubblats sedan 2013.
Man känner till att det finns 64 boplatser, varav 42 st tillhör fattiga EU-medborgare, 9 st av personer med tillhörighet i Stockholms-området och 13 st som är oklara. Boplatser handlar om husvagnar, tält, tillfälliga skjul mm.
Alla fattiga EU-medborgare kommer inte bara från Rumänien och Bulgarien utan de kan även komma från Polen, Spanien och Italien. Inte helt ovanligt att de som kommer från Spanien och Italien är tredjelandsmedborgare (tex Marocko).


I media låter det lite som om att det inte händer något men det är inte riktigt sant. Insatser finns. Socialtjänsten får bara arbeta med akutinsatser och det görs biståndsbedömningar.  Det handlar då om rätten till resa hem, mat, logi mm. Ca 90% av de som är här vill egentligen vara hemma och 480 personer har beviljats hemresa med buss under år 2014 efter en biståndsbedömning.


Socialtjänsten i Stockholm har särskilt team som söker upp personer. De har som uppgift att uppmärksamma om barn far illa eller något annat som kan vara akut. Det finns barn som tigger men de är som tur är få. De är dessutom 16-17 år gamla och känner sig inte alls som barn eftersom de själva är föräldrar och har lämnat barnen hemma.


Ett särskilt EU-team finns sedan augusti 2014 där man anställt 2 personer som talar rumänska. Det har underlättat betydligt för socialtjänsten och även för rumänerna.


Natthärbärge erbjuds av många organisationer, såsom Frälsningsarmén, kyrkor. Det finns året om, inte bara kalla nätter. Dagverksamheter (Frälsningsarmén, Convictus och Ny gemenskap) finns också och där erbjuds människor mat, tvätt, dusch, juridisk hjälp mm.
En regional samverkan behövs eftersom man räknar med att allt fler fattiga EU-medborgare söker sig till Sverige och Stockholm. Hur det ska gå till vet jag inte än men det är något som vi måste ta tag i. Att förbjuda tiggeri ser jag inte som någon lösning. De som är fattiga får det knappast bättre av det. Idag tror man att en person som tigger lyckas få ca 60-80 kr per dag.  

Fri rörlighet är en av EUs grundpelare och det är tragiskt att människor tvingas tigga för att försörja sig. EU har ett digert arbete att få länder ta ansvar. Cecilia Malmström som är Sveriges EU-kommissionär är en person som kan vara med och påverka men det räcker inte. Det kommer att ta tid för människor att komma ur fattigdomen. Jag ser att utbildning är en lösning. Att få barnen att gå i skolan är ett måste.

torsdag 2 april 2015

Morningside - för mycket buller för att bebyggas?

I senaste numret av Mitt i Nacka (31 mars) kan man läsa att landstingets trafikförvaltning (SL) anser att bullerutredningen som gjorts inför ev. ny bebyggelse på Morningside är gjord på felaktiga grunder och kanske måste göras om. Enligt landstinget har man mätt som om Saltsjöbanan var en spårvagn. Tåg bullrar mer. Dessutom anser trafikförvaltningen att det är alldeles för långt till kollektivtrafik, nämligen 800 m.

Slutsatsen är att Folkpartiet får kvalificerat medhåll på ett par av de viktiga punkter som vi hävdat från början dvs för mycket buller och för långt till närmaste station. De finns fler skäl som talar mot att över huvud taget placera bostäder på denna landremsa bl.a. osäker trafiklösning på  den smala vägen.

fredag 20 mars 2015

Nackas medborgare vann första ronden mot SL

Igelboda stationshus brandskadades svårt för några år sedan. Vid släckningen skadades byggnaden ännu mer. SL som äger stationen lät göra en utredning om skadorna och ville ha rivningslov. I Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vi att inte gå med på det. Inte minst vi i FP tyckte att det var viktigt att markera värdet av Nackas typiska kulturbyggnader. Det finns andra än SL som är villiga att ta sig an huset och reparationen. Och Saltsjöbanans stationshus är värdefulla landmärken i kulturlandskapet. Efter överklagande av kommunens beslut har nu länsstyrelsen ställt sig på vår sida. Det allmänna intresset av att behålla stationshuset överväger det enskilda intresset för SL att få riva huset.

Det blir spännande att se vad som händer nu. Överklagar SL till nästa instans? Eller blir de mer villiga att sälja till någon som vill ta hand om huset?

torsdag 5 mars 2015

Sviker NCC?

När förslaget till detaljplan för nya hyreshus på den obebyggda fastigheten vid Sockenvägen och Johannes Petri skola i Boo publicerades, startades ett kreativt samarbete mellan NCC, Nacka kommun och berörda närboende. Resultatet blev en lösning, som kunde accepteras även av dem som bodde närmast. Att placera relativt stora flerbostadshus i flera våningar i den omedelbara närheten av småhus är oftast en känslig fråga.

Som framgår av artikel i Nacka Värmdö Posten vill NCC nu inte längre följa detaljplanens intentioner. Husen blir högre och samtliga parkeringsplatser ska placeras på innergården - 46 stycken - i stället för att bygga det planerade garagedäcket. NCC borde tänka om och bevara sin trovärdighet i Nacka. 

onsdag 18 februari 2015

Ungdomar och droger


Tragiskt att narkotikabruket ökar. Tragiskt att det finns ungdomar som avlider. Man blir bestört när man läser senaste numret av Nacka-Värmdöposten.
En kortare redovisning fick vi i socialnämnden igår om Stockholmsenkäten. Den enkäten har ungdomar i Nacka som går i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 svarat på.
Ungdomarna i Nacka dricker visserligen mindre alkohol nu än tidigare men det är fortfarande en hög konsumtion jämfört med andra kommuner. Ju mer rik en kommun är desto högre konsumtion. Nacka räknas ju som en rik kommun.
Tjejer börjar röka tidigare än pojkar men pojkarna kommer ikapp senare.
Narkotikabruket däremot ökar.
Det är en utmaning att få färre ungdomar börja med droger av olika slag.

måndag 9 februari 2015

Vräkningar och barn


Häromdagen kunde man läsa i DN om de vräkningar barn som drabbas. Jag blir alltid lika upprörd varje gång som det händer. När väl en vräkning sker är det så oerhört svårt att komma in på bostadsmarknaden igen. För att få hyresrätt krävs att man har en stadigvarande inkomst och att den är så pass hög för att uppfylla hyresbolagets villkor. Har man väl hamnat i en skuldfälla, blivit vräkt eller att man inte uppfyller kraven som bostadsbolagen kräver så är man i princip utestängd för ett förstahandskontrakt.

Vräkningar förekommer och orsakerna till det är många. Det finns de som inte har råd och det finns de som ser hyran som tyvärr ser hyran som en oförutsedd utgift. Det finns även de som prioriterar betala andra utgifter framför hyran vilket kan få vräkning som följd.

Socialtjänsten i Nacka har en person som arbetar med att just förebygga vräkningar. Varje månad får kommunen information från de olika hyresbolagen om vilka som inte har betalat hyran. På något sätt kontaktas dessa personer. Antalet vräkningar senaste tiden i Nacka har jag inte information om idag men det har minskat sedan Nacka började med det förebyggande arbetet. I DN kunde man åtminstone läsa ut att inga barn i Nacka vräktes under år 2014.

Nu ska man ta informationen om antalet barn som vräks lite med en nypa salt. Om en person har barn men barnet bor på annan ort räknas denna person som ensamstående med barn. Bli personen vräkt ser det ut i statistiken som att barn har vräkts fast barnet bor på annan ort.