måndag 19 januari 2015

Cannabis, spice och tonårshjärnan

Har du barn som är i tonåren? Eller allmänt intresserad? Alla är välkomna till en föreläsning om detta nu på onsdag 21 januari kl 19 i Boo Folkets hus. Fika finns att köpa.

Madelaine Norelius som är droginformatör i Polarna Nacka föreläser.
 
Hela evenemanget arrangeras av Nätverket i Boo som består av Myrsjöskolan, Björknässkolan, Vittra, Folkans fritidsgård, Polarna Nacka, Polisen, Boo Församling och Nacka Wallenstam IBK. Under kvällen presenteras verksamheterna.

 

 

onsdag 14 januari 2015

Rökning...


Mycket har hänt med rökning under åren som gått. När jag gick i Fisksätraskolan på 1977-1981 rökte elever på fritidsgården och om jag inte har helt fel minne tvingades vi andra elever gå förbi rökutrymmet på väg till och från matsalen vid lunch.

Att röka på restauranger, i väntan på bussen och t-banan och på alla allmänna platser var förr en självklarhet. Jag tror inte ens att det finns någon som vill gå tillbaka till den miljö som var då. Väldigt många rökare är inte heller intresserade av det. Otroligt skönt.

Numera måste man vara över 18 för att köpa tobak. Bra. Rökning är en av inkörsportarna till andra droger. Kan man se till att färre ungdomar röker så har man kommit långt.

I oktober 2014 kom förslag från Folkhälsomyndigheten om fler rökfria miljöer. Ett av förslagen är rökfria miljöer i väntan på bussen och tåget. På inomhusstationerna får man inte röka sedan lång tid tillbaka men fram till förra årsskiftet har man faktiskt kunnat röka på t-banans utomhusstationer. Jag vet att rökförbudet är en fråga som hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP) har drivit tillsammans med många andra folkpartister i landstinget. Nu blir det verklighet.

onsdag 31 december 2014

Tankar om snö

I DN läser jag idag om en fiffig idé på Södermalm. Av snö man samlar upp på gatorna vid plogning byggs kälkbackar till glädje för barnen. Sedan slår det mig att bortplogad snö annars klassas som farligt avfall, som kräver någon form av miljötillstånd för att få tippas. Dessa båda olika synsätt är lite svåra att förstå. Men jag gillar kälkbackarna. Kanske något att ta efter?

torsdag 4 december 2014

Rapport från FP-seminarium 2 december


Den 2:a december arrangerade Folkpartiet Riks ett seminarium om liberalism på Clarion hotell vid Skanstull. Nya och gamla medlemmar samlades i en fullspäckad konferenslokal. Positivt att så många nya medlemmar hade kommit!

 
Maria Arnholm, ny partisekreterare, berättade om sina tidigare erfarenheter som chef i näringslivet och tiden som Jämställhetsminister: Under Alliansen har bl a kvinno-jourerna fått mer resurser än någonsin. Det nya jobbet som partisekreterare ser Maria som en stor utmaning, nu måste Folkpartiet bli tydligare med var vi själva står i många frågor där vi tidigare drivit gemensam politik inom Alliansen.
 

Birgitta Ohlsson höll ett inspirerat inlägg om liberalismens kamp för individen rättigheter och tolerans, både i dåtid och nutid. Visst har vi blivit mycket öppnare och mer toleranta för olikheter sedan hennes uppväxt på 70- och 80-talet. Som EU-minister lyckades hon mobilisera flera medlemsländer att ställa krav på Rumänien när det gäller  behandlingen av romer i hemlandet. Ett problem som de flesta av oss kan se i dagens Sverige. Sedan regeringsskiftet har dessa krav fallit bort, och den nya regeringen har även tagit bort EU-ministerposten.

 
Ungdomsarbetslösheten är en av våra viktigaste frågor idag. Maria betonade att vi måste värna om våra företag, de är väldigt viktiga för vår ekonomiska framtid och att skapa jobb.

 
Många tyckte även att miljöfrågorna måste få större plats i FP:s agenda: FP fick högt betyg av Naturskyddsföreningen för vår miljöpolitik, men många väljare anser förmodligen att vi inte driver dessa frågor. Under Alliansen sågs Folkpartiet begränsade till frågor där vi själva innehade minister-portföljerna.  

 Vinster i välfärden kom upp: Idag har vi helt andra valmöjligheter inom skola, vård och omsorg än för 20 år sedan. Vi behöver privata aktörer men vi måste ställa tydligare krav på dem gällande kvalitet, arbetsvillkor m.m. Vi måste också bli bättre på att upphandla tjänster än vi var i början när privata aktörer släpptes in på olika områden. Så en del av kritiken mot privata aktörer måste politiker och befattningshavare ta till sig själva så vi får bättre styrsystem.

Det var ett trevligt och inspirerande seminarium där Birgitta, Maria och LUF representanter gick runt och diskuterade med publiken. Det gav energi och ny gnista att fortsätta arbeta för Folkpartiets kärnfrågor som aldrig blir inaktuella: Individens frihet, mänskliga rättigheter och utveckling av ett tolerant och modernt samhälle som hela tiden utvecklas.

 
Väl mött,

 

Joakim Olofsson

tisdag 2 december 2014

Folkpartiets representanter 2015-2018

Folkpartiet i Nacka hade nomineringsmöte 27 november 2014, och beslutade om vilka personer som ska inneha förtroendeuppdrag nästa mandatperiod. Formellt väljs detta av fullmäktige måndag 15 december och den fullständiga listan kommer sedan hittas här på bloggen samt på vår hemsida. Våra nomineringar till presidieposter hittar du här.

Gunilla Grudevall-Steen
kommunalråd, samt 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och dess utskott, Näringslivsrådet och ordförande i Natur- och Trafiknämnden

Monica Brohede Tellström
ordförande i Äldrenämnden, ordförande i rådet för frågor om funktionsnedsättning och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott

Louise Granath
1:e vice ordförande i Fritidsnämnden

Lena Linnerborg
1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

Mats Granath
ordförande i Mångfaldskommittén

Stefan Saläng
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

onsdag 26 november 2014

Café lyktan 30 år

Socialpsykiatrin märks inte mycket i media. Om det skrivs något så handlar det ofta om hemlöshet och annat elände. Allt är faktiskt inte elände för många av de som omfattas av socialpsykiatrin har tak över huvudet, daglig sysselsättning mm.

Café Lyktan i Björknäs är en träfflokal där de som har psykisk ohälsa träffas för att bara vara, fika, umgås med andra eller delta i de aktiviteter som finns. 
Verksamheten har nu funnits i 30 år och har idag 26 november öppet hus. Alla är välkomna!

Jag själv vet inte om jag hinner ta mig dit idag men jag har varit där förut så jag känner till verksamheten.

Kalaset äger rum onsdag 26 november 13-17. Paviljongvägen 5 i Björknäs.

http://www.nacka.se/underwebbar/socialpsykiatrin/Nyheter/Sidor/lyktan30ar.aspx

onsdag 19 november 2014

Olämpligt nytt hus planeras vid Ektorpsrondellen

När nya hus ska byggas i Nacka är det bra om de placeras i närheten av kollektivtrafik, så att man kan undvika ännu mer biltrafik. Därför har FP stött att ett nytt hus byggs vid Ektorpsrondellen. Men på en så känslig plats är det ju viktigt hur en ny byggnad utformas. Den storlek på hus med den enkla utformning som presenterats under planarbetet motsvarar inte vad som lämpar sig för platsen. Vi har yrkat på en omarbetning så att huset skulle bättre anpassas till den omgivande miljön, den solitära eken och övrig natur samt antecknat våra åsikter till protokollet. Tyvärr har vi ännu inte fått gehör för våra åsikter.  

onsdag 5 november 2014

Krogtillsyn

Jag fick möjligheten att en fredagkväll följa med närpolisen, ordningspolisen, alkoholhandläggarna och skatteverket ut på krogarna i Nacka och Värmdö på tillsyn. Det är något som jag kan göra som ledamot i social- och äldrenämnden.
Vi samlades på polishuset i Nacka strand vid 19-tiden där vi planerade kvällens krogbesök. Alla krogar hinner man inte besöka utan vi valde ut ett antal och delade också upp oss i 2 grupper. På vissa krogar var vi med allihop. Krogarna visste inte att vi skulle komma och det kändes lite märkligt att bara kliva in på krogen. Det blir någon form av tystnad direkt men efter ett tag fortsätter sorlet. Även om poliserna var civilklädda kan man ändå se att de är poliser.
Några krogar var mer välbesökta än andra. Visst ser man att några kunder har fått i sig lite för mycket alkohol men det märkte man först efter en stund. Överservering är inte tillåtet dvs att krogarna serverar någon som har druckit för mycket men förmodligen hade det hänt under kvällen även om ingen såg händelsen.

Det har förekommit vid kontroller att krogarna har drygat ut spriten med vatten. Bra i och för sig för nykterheten men inte särskilt bra att lura kunderna på det de faktiskt har beställt och betalat för. Det har också inträffat vid kontroller att den alkohol som säljs inte varit lagligt inköpt av krogen. Polisen beslagtog en del under kvällen som gick.

Det är bra att det sker kontroller av det här slaget, mindre bra att krogarna inte är felfria. I social- och äldrenämnden där vi fattar beslut om tillstånd för alkohol på krogarna är vi väldigt noga med att det ska vara en sund alkoholpolitik på krogarna. Krögaren ska kunna visa att hen har kunskaper om att driva en krog om krögaren ska få tillstånd av social- och äldrenämnden. Det ingår att hen har gått en STAD-utbildningen som handlar om att kunna hantera en sund alkoholservering.

Mellan några krogbesök fick jag oförhappandes vara med på 2 mindre utryckningar i den civila polisbilen. Jaga ikapp en fortkörare var en utryckning samt leta efter 2 personer som gick utmed motorvägen. Vi hittade de unga pojkarna som skämdes lite när vi kom.

Skatteverket som var med under kvällen hade som uppgift att kontrollera redovisningen av kassan och de kontrollerade även personalliggarna. Om jag förstod rätt efter kvällens slut så var de inte nöjda med vad de sett. De sa att de hade rätt mycket arbete att ta hand om nästa vecka. 

Jag var imponerad av det arbete som utförs av polisen, skatteverket och alkoholhandläggarna. De var mycket skickliga i att hantera personal, kunder och andra i olika situationer.

måndag 27 oktober 2014

Folkpartiet fortsätter styra i Nacka!


Folkpartiet är glada att ingå i Nackas borgerliga majoritet även den kommande mandatperioden. Vi har fått in en mycket stor del av de frågor vi gick till val på i majoritetsprogrammet, och ser fram emot att arbeta för att göra Nacka till en ännu bättre kommun att leva i.
 
Folkpartiet kommer få ordförandeskapet för Äldrenämnden, Natur och Trafiknämnden och Mångfaldskommittén.
 
Dessa punkter är vi särskilt nöjda över att ha fått igenom:

 
 
 • Fortsatt hög kvalitet och valfrihet inom äldreomsorgen. Vi vill utveckla fler boenden med olika inriktningar – och självklart ska mormor kunna skajpa från boendet!
 • Större andel undersköterskor i hemtjänsten
 • Ett flertal naturreservat ska slutföras snarast – bland andra Skuruparken och Ryssbergen.
 • Stor cykelsatsning i hela kommunen
 • Du ska ha en rimlig restid! Stockholms nya majoritet är mycket oroande för nackaborna, och vi kommer fortsätta kämpa för Slussen och framkomligheten under ombyggnadsperioden.
 • En bättre medborgardialog
 • Utveckla och förtäta våra lokala centrum , i samklang med de som redan bor där.
 • Två nya simhallar, i Boo och Saltsjöbaden/Fisksätra
 • Ökat flyktingmottagande
 • Genomförande av kulturcheck på försök
 • En utredning om att öka från 25 till 30 timmar i förskolan, för barn till föräldralediga och arbetslösa.
 • Skolsatsning på läsning, matematik och fysisk aktivitet – och bra betalt till skickliga lärare!
 • Halva Nacka ska vara grönt. En tredjedel av alla nyproducerade bostäder ska vara hyresrätter.
 
 
 


 

onsdag 22 oktober 2014

Nej till stenkrossen i Älta

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) har beslutat att förbjuda NCC att bedriva bl.a. stenkross i Älta på ett område vid Tyresövägen nära bostäderna i Lindalen och Hedvikslund.

Rent spontant tycker man förstås att det är olämpligt med en sådan verksamhet nära bostäder. Det är bara 100 m till vissa bostäder i Lindalen. Samtidigt måste MSN ha lagstöd för sitt beslut att tillåta eller förbjuda. MSNs bedömning är att NCC inte kan visa att man kommer att klara att begränsa ljudnivåerna på det sätt som krävs.

Beslutet kan förstås överklagas, så än är det kanske inte slutligt avgjort.