tisdag 16 september 2014

Tack för din insats!

Jag vill tacka alla Nackabor som valde att lägga sin röst på Folkpartiet liberalerna till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige. Jag vill också tacka alla medlemmar som lagt ned många timmar på Folkpartiets kampanj i form av affischering, valsedelsutdelning, artikelförfattande, strategisk planering, flygbladsutdelning och samtal med väljare i många olika sammanhang. Tack för alla era insatser!

Efter månader av förberedelser och veckor av intensivt kampanjande för en liberal valseger och en återvald alliansregering, känns det nu ganska tungt att ta del av valresultatet. Folkpartiet backade över nästan hela landet, i Nacka kommunfullmäktige tappar vi 2 mandat, regeringsskifte är ett faktum och Sverigedemokraterna fördubblade sitt stöd och kommer in även i Nacka kommun.

Men Folkpartiet ger inte upp! Vi må ha förlorat detta val, men det har vi gjort förut och vi kommer alltid igen med förnyad kraft och energi. De liberala idéerna är starka och behövs just nu mer än någonsin. Låt oss tillsammans ta nya tag och föra den liberala kampen vidare, och nu börjar förberedelserna för valet 2018.

fredag 12 september 2014

Låg arbetslöshet!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

I ett samhälle för alla är arbetslösheten låg. Att ha ett jobb eller vara företagare ger varje människa självkänsla och gemenskap med andra. Om fler människor arbetar blir det dessutom mer resurser till skola, sjukvård och omsorg. Nacka kommun har modellen ArbetslinjeN, som hjälper fler att hitta vägen till ett eget jobb. Folkpartiet vill fortsätta utveckla den verksamheten. Fler unga ska få jobb, genom bland annat kommunala praktikplatser. Vi vill också ha fler arbetsplatser och ett gott företagsklimat.

torsdag 11 september 2014

Kultur och fritid för dig som behöver extra stöd

Nu är den klar, katalogen ”Kultur och fritid för alla, tips för dig som behöver extra stöd”. Här finns information om kultur- och fritidsaktiviteter som speciellt vänder sig till barn och ungdomar som behöver extra stöd

Framsidan på katalogen Kultur och fritid för allaKatalogen är ett samarbete mellan Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö kommun.

I katalogen finns tips på aktiviteter i alla dessa kommuner.
 
 
 
 
Här kan du ladda ner katalogen om du vill läsa mer:
 

Bygg fler lekparker!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Det behövs fler platser för spontan lek och idrott, bland annat en ny stor lekpark på Sicklaön. Vi vill även inrätta fler utegym. För att öka tillgängligheten ska parker och promenadvägar ha tillräckligt med sittplatser och bra belysning.

onsdag 10 september 2014

Flexibel vuxenutbildning


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Vuxenutbildningen i Nacka är flexibel och med stora valmöjligheter. Du väljer själv anordnare samt om du t.ex. vill läsa på heltid, kvällstid, kvartsfart eller något annat. Folkpartiet tycker att det är individens behov som ska stå i fokus.Vuxenutbildningen är viktig för arbetsmarknadens behov.

tisdag 9 september 2014

Bort med varje tendens till diktatursträvande!


Jag vill berätta att det finns motkrafter mot den främlingsfientlighet, rasism och brist på respekt för demokratin som nu växer i samhället, och tyvärr även här i Nacka. Som en kontrast mot Sverigedemokraten på listan till kommunfullmäktige i Nacka som  uttryckte en oro för "hotet mot härskarfolket iEuropa" i NVP kan man idag läsa vad jag och två andra toppkandidater för Folkpartiet skriver: vi välkomnar ett ökat flyktingmottagande i Nacka.

I natt var jag ute i regnet för att sätta upp ett stort antal affischer som Nackaborna möttes av i morse, bl.a. norr och väster om Nacka Forum samt längs värmdövägen vid Lillängen och Järla. Affischen är ett nytryck av Folkpartiets valaffisch 1936 med budskapet "Bort med varje tendens till diktatursträvande". Den var mycket aktuell då men den är tyvärr lika aktuell idag, inte minst med tanke på den undersökning som gjordes för ett par år sedan som visade att mer än var fjärde ung svensk tycker att det vore ganska bra eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare som en diktatur.


Jag brinner verkligen för frågor om öppenhet, mänskliga rättigheter, global solidaritet och att värna vår demokrati, och det är centrala frågor för Folkpartiet. Jag vill att denna utgångspunkt ska vara central i Nacka.

Monica Brohede Tellström
Gruppledare Folkpartiet Nacka


måndag 8 september 2014

Utred möjligheten till kulturskolecheck!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Nacka har en lång tradition av väl fungerande och mycket uppskattad musikskoleverksamhet. Den har breddats genom införandet av musikskolechecken. Folkpartiet vill nu utreda möjligheten till en kompletterande kulturskolecheck för barn och unga, som öppnar för andra kulturformer än musik.

söndag 7 september 2014

Extra resurser till elever med särskilda behov


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Elever med särskilda behov av stöd och hjälp ska få extra resurser. Rätt stöd på rätt nivå ska erbjudas tidigt. Högpresterande och särbegåvade elever ska erbjudas undervisning i snabbare takt och utmaningar på en högre nivå. Skolor och fritidshem ska erbjuda läxhjälp.

lördag 6 september 2014

Planera nya trygghetsboenden och äldreboenden!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

När Nacka bygger nya bostadsområden måste det också planeras för trygghetsboenden - anpassade lägenheter för äldre med möjlighet till gemenskap. Kommunen ska stimulera ett bra fritidsutbud för äldre. Idag finns många olika aktiviteter med många olika anordnare. Det är viktigt med en lättillgänglig kanal för att informera om detta. Nacka välkomnar äldreboenden med olika livsstils-, intresse- och språkprofiler. Äldre, som vill och kan, ska få hjälp att vistas mer utomhus. Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans. För många äldre är god och vällagad mat är en höjdpunkt på dagen och en viktig faktor för hälsa och livskvalitet. I vård och- omsorgsboende ska maten helst vara tillagad på plats. Doften stimulerar aptiten och ökar trivseln i boendet. Det är även en viktig fråga för de som har hemtjänst.

fredag 5 september 2014

Mer tillgänglig vård för både unga och äldre


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Ungas hälsa är viktigt och vi vill se ett tätare samarbete mellan elevhälsan och primärvården. Den som mår dåligt ska tidigt erbjudas rätt vård. Multisjuka äldre måste få träffa läkare i fler än ett ärende åt gången, och vi vill ha särskilda vårdteam med äldrevårdskompetens. Barnläkare ska finnas på Nackas närakuter, så att man inte behöver åka till barnsjukhusen för enklare akutvård på kvällar och helger. Tillgängligheten till kollektivtrafiken för funktionshindrade måste förbättras och kompletteras av en flexibel färdtjänst. Folkpartiet vill införa kundval i hela färdtjänstutbudet och en mer generös resetilldelning.