torsdag 21 augusti 2014

Om trygga skolor med arbetsro


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Trygga skolor ger arbetsro och upptäckarglädje samt främjar jämställdhet. I förskolan och skolan ska alla känna sig trygga. Mobbning ska inte förekomma. Skolorna ska väcka lusten till rörelse, bland annat genom bra utemiljöer. Elevhälsan ska tidigt upptäcka både fysisk och psykisk ohälsa, och fånga upp unga som riskerar att utveckla ett missbruk. Maten i skolan och förskolan ska vara god, nyttig och gärna klimatsmart

onsdag 20 augusti 2014

Om fritidsutbud, och jämställd fritid i Nacka


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

När Nacka växer kräver Folkpartiet att fritidsutbudet hänger med. Det ska finnas tillgång till allt ifrån idrottshallar och motionsanläggningar till skateramper och promenadvägar. Pojkar och flickor ska ha lika tillgång till idrott och fritidssysselsättning. I alla kommundelar ska det finnas en eller flera motionshallar, som kan användas för olika slags aktiviteter och av alla åldersgrupper. Folkpartiet vill ha nya simhallar i Saltsjöbaden/Fisksätra och Orminge.

tisdag 19 augusti 2014

Om läsandets särställning i skolan


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Skolan ska se varje individ och ge de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Det arbetet börjar redan i förskolan! Grunden för all inlärning är läsandet, som har en central ställning. Skolan måste främja lusten att läsa!

måndag 18 augusti 2014

Folkpartiets grundläggande värderingar


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Idag börjar vi med Folkpartiets grundläggande värderingar.

Du ska bestämma. Det är den liberala grunden för Folkpartiets arbete. Det är du som ska välja allt från förskola, skola, vårdcentral, äldreboende och annat som är viktigt för dig.  Som socialliberaler månar vi om allas rätt till ett gott liv. De som är utsatta och behöver stöd ska få det, och vår vision är ett jämlikt och jämställt samhälle. Frihet i kombination med socialt ansvarstagande.

fredag 15 augusti 2014

Folkpartiet i Nacka om Slussen

Det är många som hört av sig och undrat var vi står i Slussenfrågan. För tydlighetens skull publicerar vi nu därför detta uttalande:

Folkpartiets i Nacka grundhållning i fråga om Slussenprojektet har varit och är:

- den framtida bussterminalen och ändstationen för Saltsjöbanan utformas så att Nackaborna enkelt, snabbt och bekvämt ska ta sig till Stockholm och omvänt.

- trafikstörningarna för alla trafikantkategorier under själva ombyggnadstiden måste minimeras

- förväntningar att Stockholm medverkar till/underlättar andra resealternativ för resor till och från Nacka under tiden då Slussen byggs om


lördag 9 augusti 2014

Se över Nackas system för gatukostnadsersättningar!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Folkpartiet anser att det är dags att se över Nackas system med gatukostnadsersättningar. Regeringen har aviserat ett mer generellt och förutsebart avgiftssystem. Inför övergången till en sådan lagstiftning anser Folkpartiet att kommunen ska ta på sig delfinansiering av kostnaderna för utbyggnad av vägar och övrig infrastruktur.

torsdag 31 juli 2014

Grattis Cecilia, EU och Sverige

Cecilia Malmström har nominerats av Sverige till EU-kommissionär i ytterligare fem år. Cecilia, EU och Sverige gratuleras.

onsdag 2 juli 2014

Otillräckliga ändringar om nämndemän

För en tid sedan föreslog en utredning om nämndemän att 50% av nämndemännen skulle utgöras av en fri kvot dvs. de skulle inte utses av de politiska partierna. Regeringen förefaller numera ha tagit visst intryck av de senaste årens debatt om det olämpliga i politiskt valda nämndemän, men har i det riksdagsbeslut som fattades för ett par dagar sedan inte tagit fasta på förslaget. Förslaget om fri kvot är lämnat till Statskontoret för vidare utredning.

I stället har nu riksdagen beslutat att nämndemän ska utses först året efter ett allmänt val men fortfarande på samma sätt och grundat på det proportionella valresultatet. Detta med året efter motiveras med att man då separerar uppdraget från andra förtroendeuppdrag, att det därför skulle vara klart att uppdraget är opolitiskt samt att man också skulle hinna med en introduktionsutbildning, innan tjänstgöringen börjar. Ur praktisk synpunkt med tanke på utbildningen är det ju bra med mer tid. Men vilken medborgare kommer att övertygas eller ens veta att partierna väntar ett år med att välja nämndemän. Man får verkligen hoppas att Statskontoret har modet att rekommendera antagande av fri kvot eller allra helst en total frikoppling från de politiska partierna.

En del positiva ändringar ingick också i beslutet bl.a. att domstolen kan hämta utdrag ur belastningsregistret för blivande nämndemän och det blir lättare att avsätta en olämplig nämndeman.

måndag 16 juni 2014

Folkpartiet vill stoppa stenkrossen i Älta!

Det blir ingen stenkross i Hedvigslund, om Folkpartiet får bestämma. Ärendet rör en del av Nacka, som ägs av Stockholms stad, men som också ligger mycket nära Tyresö.


Fastighetsborgarrådet i Stockholm, Madeleine Sjöstedt (FP) har gett i uppdrag till Stockholms stads fastighetsdirektör att se hur det obebyggda området vid Hedvigslunds trafikplats vid Tyresövägen kan avyttras, till exempel till Tyresö kommun.

Det vore en bra affär för Stockholms stad, men också bra för Tyresö som får mer mark och för Nacka som slipper ha en stenkross som närmaste granne.


Läs mer i pressmeddelandet:
http://www.mynewsdesk.com/se/folkpartiet-stockholms-stadshus/pressreleases/fp-vill-stoppa-kritiserad-stenkross-vid-hedvigslund-1008402

måndag 26 maj 2014

Vi vill tacka alla 5935 Nackabor som valde att lägga sin röst på Folkpartiet i Europaparlamentsvalet. Det preliminära valresultatet för Fp är 15,3% i Nacka, och i Sverige är det 10.0%. Med tanke på de EU-kritiska vindarna som blåser både från vänster och höger är det ett riktigt bra resultat för ett så Europapossitivt parti som Folkpartiet.

Tyvärr kommer Folkpartiet att tappa ett mandat i parlamentet, och när nu alla dessa främlingsfientliga, nationalistiska och protektionistiska partier växer över hela Europa är det just de Liberala värderingarna om mångfald, öppenhet, frihet och samarbete som behövs som mest. Just därför känns det oerhört viktigt och bra att veta att vi åtminstone har 5935 Nackabor som är beredda att stå upp för Liberalismen och tron på framtidens Europa. Den liberala Fanan ska nu bäras stoltare än någonsin!