måndag 1 september 2014

Biblioteken ska främja läslust!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Våra bibliotek har en viktig funktion som mötesplatser och kulturcentra i alla kommundelar. Biblioteken ska särskilt främja läslust och upptäckarglädje för unga besökare. Det är därför viktigt med god tillgång till datorer och Internet på samtliga bibliotek och ett brett utbud av olika slags litteratur och media.

söndag 31 augusti 2014

Nackas framtid börjar i förskolan


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. I förskolan läggs grunden för barnens skolgång med ett arbetssätt som präglas av en tilltro till barnets egen förmåga och lust att lära och utvecklas. Nacka har många bra förskolor med olika pedagogiska inriktningar, profiler och driftformer. Folkpartiet har sett till att du har rätt att välja den förskola som passar bäst för ditt barn. Du ska garanteras en plats i ditt närområde inom tre månader. Folkpartiet vill att barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka.

lördag 30 augusti 2014

En vård baserad på individens behov, fler vårdplatser och bättre löner!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Vården ska baseras på individens behov. Du ska själv få välja var du vill söka vård. Valfrihet i vården leder till kvalitet och kortare köer. All vård i Stockholms län ska hålla hög kvalitet och vara baserad på forskning och evidens. Folkpartiet satsar på sjuksköterskors löner och lönekarriärer. Erfarenhet och utbildning ska löna sig. Vi satsar på höjda löner för specialistsjuksköterskor och barnmorskor på akutsjukhusen och i förlossningsvården. Vi vill också fortsätta bygga ut antalet vårdplatser – ingen ska behöva ligga i korridoren.

fredag 29 augusti 2014

Nackas natur ska vara tillgänglig för alla


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Alla nackabor ska kunna ta del av vår vackra natur. Vi ska vårda våra sjöar och stränder, och göra dem mer tillgängliga samt bevara strandskyddet. Vattnet ska vara friskt och badbart och EU:s kvalitetskrav ska vara uppfyllda. Parker och grönområden ska finnas i närområdet, där man kan träffas och umgås eller sporta. Kommunens naturreservat ska vara välskötta och lockande att besöka. Planerade naturreservat ska genomföras: Skuruparken, Skarpnäs, Svärdsö, Rensättra/Ramsmora och Ryssbergen. Baggensstäket, Nacka Ström och Gammeludden vill vi skydda som kulturreservat.

torsdag 28 augusti 2014

Ett samhälle för alla


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Alla människor ska kunna leva livet fullt ut efter sina drömmar och ha rätten att ses som individer med egen kraft och förmåga att forma sina liv. Men ibland behöver människor stöd. En central del av Folkpartiets politik är att alla har ett gemensamt ansvar att stödja, hjälpa och förbättra livet för dem som lever i utanförskap, hemlöshet eller missbruk. Människor med funktionshinder ska kunna leva som alla andra, med samma rättigheter och skyldigheter. Nacka ska vara ett samhälle för alla.

onsdag 27 augusti 2014

Du ska ha en rimlig restid!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Vi ger oss inte – du ska ha en rimlig restid. Vi gillar både vägar och spår. Utbyggnaden av tunnelbanan är äntligen beslutad, men vi behöver också fler bussar, fler infartsparkeringar för både cyklar och bilar, tvärbanan till Sickla, Österleden och mer sjöpendling. Fler väljer att gå eller cykla till jobbet, vilket ska uppmuntras. Trygga gång- och cykelvägar är en självklarhet, men också skilda cykelbanor för den som vill cykla fort. Slussen är den viktigaste knutpunkten för trafikanter från Nacka och Värmdö. Vi vill se ett modernt och trevligt Slussen, med trygga och säkra lösningar för både den som går, cyklar, åker kollektivt eller bil. Vår prioritet är att ombyggnaden sker snarast och med så få störningar som möjligt. Framkomlighet och restider måste ges prioritet. En säker och välfungerande bussterminal för omstigning till tunnelbana är en absolut förutsättning. Vi ger oss inte.

Förtidsrösta i Nacka

Idag börjar förtidsröstningen!

Så här kan du förtidsrösta i Nacka:


Du kan förtidsrösta i valfri förtidsröstningslokal i landet. Förtidsröstningen pågår från 27 augusti till 14 september. I Nacka kan du förtidsrösta på alla sex bibliotek i kommunen. Förtidsröstningen har samma öppettider som respektive bibliotek.


Du behöver ha röstkort när du förtidsröstar. Om du har tappat bort röstkortet kan du beställa nytt via kommunen eller via valmyndigheten 020-825 825. Det finns även möjlighet att få ett röstkort i förtidsröstningslokalen i biblioteken.

Följande lokaler är förtidsröstningslokaler
biblioteket Nacka Forum
biblioteket Dieselverkstaden
Saltsjöbadens bibliotek
Fisksätra bibliotek
Älta bibliotek
Orminge bibliotek
Nacka Stadshus (endast på valdagen, 14 september)

Du hittar adresser och kartor här.
Du kan också förtidsrösta från utlandet. Du behöver särskilt brevröstningsmaterial, som du kan hämta på eller beställa från de flesta svenska ambassader eller konsulat. Det går även att beställa här.
.Rösta på äldreboende:
Om du bor på äldreboende i Nacka har du möjlighet att rösta på ditt boende. Röstmottagare kommer att besöka äldreboendena i kommunen någon gång under förtidsröstningsperioden. Dag och tid görs upp med respektive boende

tisdag 26 augusti 2014

Höj läraryrkets status!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Skickliga lärare är centrala för skolans kvalitet och ska ha bra betalt. Folkpartiet kräver att läraryrket ges högre status. Nacka ska vara en attraktiv, löneledande arbetsgivare för både lärare och förskollärare. Vi vill fortsätta satsningen på karriärtjänster – även i förskolan. Andelen behöriga förskollärare ska öka. Folkpartiet vill minska administrationen för lärare och sätta fokus på undervisningen.

måndag 25 augusti 2014

Vi värnar om Nackas kvaliteter!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Folkpartiet tycker att Nacka ska vara en kommun med stabil ekonomi som hushållar med skattemedel. Kommunens verksamheter ska hålla hög kvalitet, och ha låga och förutsägbara avgifter. Nacka står för öppenhet, mångfald, tolerans och jämställdhet, och dessa ledord ska genomsyra all kommunal verksamhet. Folkpartiet har varit med och styrt Nacka länge. Vi värnar om Nackas särart och kvaliteter – kommunen med både storstad och skärgård. Mycket är gjort. Mer finns att göra. Folkpartiet fortsätter att arbeta för att göra Nacka ännu bättre.

söndag 24 augusti 2014

Nacka borde ta emot fler flyktingar!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Att ge skydd åt människor som tvingas fly för sitt liv eller undan förföljelse är ett medmänskligt ansvar. Folkpartiet vill att fler flyktingar tas emot i Nacka. Det är en liberal hjärtefråga att Sverige ska vara ett land där människor i nöd är välkomna att bli en del av vårt samhälle. Vi ger oss inte.