söndag 21 juni 2015

Undersök förutsättningarna för ett "sportotek" i Nacka

Ett "sportotek" kan gynna mångfalden och miljön. Det skriver Louise Granath, vice ordförande fritidsnämnden, och Helena Håkansson, ersättare fritidsnämnden, i Nacka Värmdö Posten den 8 juni och Mitt i Nacka den 16 juniFolkpartiet har lämnat ett initiativ till Nacka fritidsnämnd om att utreda förutsättningarna för att bygga upp ett sportotek i Nacka. I Luleå kommun finns redan ett sportotek, läs mer om detta här.

tisdag 16 juni 2015

Bättre belysning - mer trygghet!

Idag lägger Folkpartiets kommunalråd, Gunilla Grudevall-Steen, ett initiativ i Nackas Natur- och Trafiknämnd som går ut på att man ska ta fram en belysningsstrategi.

Vi vet att belysning i offentliga miljöer är riktigt viktigt, och många andra städer arbetar med strategiska planer för detta. Nacka växer, och detta ska förstås beaktas när man bygger stad, men också tillämpa i hela kommunen. Bättre belysning ger en tryggare miljö, och när våra offentliga rum - gator, gångtunnlar, parker, gångvägar mm - upplevs som trygga så vill också fler vistas ute. Därför behöver vi ett genomarbetat tankesätt kring detta.

Det vore också roligt att skapa några lyckade installationer som kan bli upplevelser i sig.

En självklar komponent är belysning på gångvägarna i våra naturreservat, som t.ex. Nyckelviken och Långsjön.
Vi ska bygga ett upplyst och tryggt Nacka!

 

måndag 25 maj 2015

Vi satsar stort på simhallar i Nacka!


De kommande åren ska två nya simhallar byggas i Nacka. Den ena byggs för att ersätta nuvarande Näckenbadet i Saltsjöbaden, som är i dåligt skick. Den andra ska byggas i Boo, och det är extra roligt då vi i Folkpartiet drivit frågan i många år. En särskilt simhallsutredning har tittat på var simhallarna bäst ska placeras, och beslutet kommer slutligen tas i kommunfullmäktige före sommaren.

För oss i Folkpartiet har det varit viktigt att komma fram till en välgrundad ståndpunkt, och vi har därför haft många dialoger med medborgare, föreningar och andra intressenter, innan vi landade i vårt ställningstagande. Det finns för- och nackdelar med alla alternativen.

Vad gäller Boo kommer vi förorda placering vid Myrsjö IP. De huvudsakliga skälen är att det blir trångt att få in en simhall vid Orminge centrum, samt stor brist på parkeringsplatser. Myrsjö har nästan lika god kollektivtrafikförsörjning och där kan man dessutom parkera. Man tänker sig också ett slags idrottscampus, vilket även de olika idrottsföreningarna förordar.

I Saltsjöbaden/Fisksätra stödjer vi en ny simhall i Saltjöbaden, där nuvarande Näckenbadet ligger. Det främsta skälet är att den kan finnas på plats snabbare och till ett lägre pris än en motsvarande anläggning i Fisksätra. Det är dessutom redan nu ett mycket väl fungerande idrottscentra med både isbana, fotbollsplaner och friidrottsanläggning, och det finns ytterligare utvecklingspotential.

Det betyder inte att vi inte vill satsa i Fisksätra, för det vill vi verkligen. Vi tror på en förnyelse av området som kallas Gröna Dalen. Vi vill se viss ny bebyggelse där men framför allt ett trivsamt aktivitetsområde med promenadvägar, fotbollsplaner, caféer och lekplatser. Folkpartiet föreslår också att Fritidsnämnden får se över behovet av nya fritidsanläggningar i Fisksätra, så att vi kan planera för kommande satsningar.  

onsdag 20 maj 2015

Nya äldreboenden behövs både i Ältadalen och i Älta centrum

Folkpartiet Liberalerna ser positivt på att det byggs ett nytt särskilt boende för äldre i Ältadalen. Då behovet av äldreboendeplatser kommer öka markant de närmaste åren är frågan mycket angelägen. Vi ser fram emot att inom kort få ett modernt och trivsamt äldreboende i Ältadalen som på bästa sätt ger förutsättningar för de boende att få sina önskemål och behov tillgodosedda. Närheten till en förskola, en trevlig och tillgänglig utemiljö samt samlingslokaler som möjliggör en aktiv fritid i samverkan med föreningslivet är viktiga inslag i verksamheten.


Närheten till en aktiv och levande centrummiljö efterfrågas av många äldre, och just detta önskemål uppfylls tyvärr inte i Ältadalen. Det kommer att dröja några år till innan det finns en färdig detaljplan för Älta centrum, och för att kunna erbjuda platser i närtid till de som behöver och vill bo i just Älta, skulle det vara omöjligt att avvakta med ett nytt äldreboende i Ältadalen. Nuvarande äldreboende i Älta Centrum kan finnas kvar tills att ytterligare ett nytt äldreboende blir klart i Älta Centrum.


När detaljplanearbetet för Älta centrum kommer igång avser Folkpartiet att se till att det planeras för ytterligare ett äldreboende i anslutning till Älta Centrum. I framtiden kommer behovet av äldreboenden i Älta att öka, och för Folkpartiet är det självklart att det då även kommer att finnas ett modernt och trivsamt äldreboende mitt i centrum i markplan, med en tillgänglig och attraktiv utemiljö med möjlighet till dagligt umgänge samt närhet till service och kommunikation.


Monica Brohede Tellström (fp)
ordförande Äldrenämnden i Nacka

 Mats Granath (Fp)
ledamot i Kommunfullmäktige i Nacka

 

 

torsdag 23 april 2015

Rätten att adoptera - Metro i morse


Läste i morse Metro om rätten till adoptioner och kan instämma i det som skrivs.


Socialnämnden och socialutskottet har på delegation godkänna föräldrar som önskar adoptera. Utredningar görs av socialtjänsten för lämplighet och de ansökningar som kommer till oss i utskottet är i många fall ”perfekta” familjen. Vi godkänner nästan alla ansökningar som kommer men visst är det så att vi i utskottet diskuterar principerna.


Det är dyrt att adoptera och det får inte vara så att man måste ha riktigt bra ekonomiskt ställt för att få adoptera. Man är inte automatiskt en bra förälder om man har goda ekonomiska förutsättningar även om det kan underlätta förstås.

Åldersgränserna (ca 45 år) är rekommendationer och visst har vi i socialutskottet brottats med dessa. Det är inte så enkelt som man kan tro. Är båda föräldrarna över 50 år och vill adoptera barn upp till 3 år är det enklare att avslå. Visst är det så att det idag finns föräldrar som är drygt 50 år och har små barn men det är nog rejält jobbigare när barnen är tonåringar och man själv närmar sig 70 år.

Men hur ska vi hantera en ansökan när en kvinna är 40 år och mannen 60? Ska det vara någon skillnad om det är så att mannen är 40 år och kvinnan 60? Och har det någon betydelse med barnets ålder vid adoption?

Anhörigadoptioner inträffar då och då och där lättar vi på restriktionerna vilket jag också tycker är riktigt. Finns det skäl till att moster adopterar ett syskonpar och alla parter (moster, barn och socialtjänst) är med på det känner inte jag att det ska finnas några hinder för det och det oavsett ekonomi, ålder mm.

Barnperspektivet är viktigt. Barn behöver en trygg uppväxt och adoptioner kan vara ett bra sätt att få just en trygg uppväxt.

måndag 20 april 2015

Jämställd idrott och fritid

Du missade väl inte att läsa vår debattartikel om jämställd idrott och fritid, publicerad i Nacka Värmdö Posten på Internationella kvinnodagen den 8 mars?

Debattartikeln beskriver ett intiativ med tre konkreta förslag som Folkpartiet har lämnat till Nacka Fritidsnämnd. Initiativet har nu följts upp i Fritidsnämnden, som i torsdags beslutade att utreda hur vi säkerställer att tjejer och killar ges lika möjligheter när det gäller prioriteringar, medelstilldelning och investeringar inom nämndens arbetsområde. Vi folkpartister ser fram emot att arbeta vidare med frågan - fortsättning följer!

onsdag 15 april 2015

Var ska simhallen byggas?


I söndags hade Folkpartiet kampanj i Orminge centrum. Vi har länge drivit frågan om en simhall i Boo - ett absolut måste i en så stor och växande kommundel - och äntligen ska detta bli verklighet. Men det finns två alternativ till placering, framtagna av experter som gjort en omfattande utredning. Det ena är Orminge centrum, och det andra är vid Myrsjöskolan där ett idrottscampus håller på att etableras. Båda alternativen har sina för- och nackdelar och vi tycker att det är viktigt att veta vad de som faktiskt ska använda simhallen tycker. Vi vill helt enkelt inhämta Boobornas åsikter, innan vi slutligt bestämmer oss för vilket av alternativen vi ska förorda.

Så. Vi lät alla som passerade sätta en liten klisterlapp på det alternativ de föredrog. Resultatet blev nästan helt jämnt! Vi har också fått en del mail, och där förordar fler Orminge. Vad tycker du? Var vill du ha simhallen i Boo?

torsdag 9 april 2015

Äntligen simhall i Boo - vi vill veta vad du tycker!Redan 2006 kampanjade folkpartister i Orminge C med budskapet "Bygg badhus i Boo". Med en ökande befolkningsmängd är behovet av en tredje simhall i Nacka stort. Nu ska simhallen i Boo äntligen bli verklighet, som ett efterlängtat komplement till befintlig simhall i centrala Nacka och den nya simhallen som ska byggas i Saltsjöbaden/Fisksätra. 

 
Det är däremot inte klart vart simhallen ska ligga. Var tycker du att simhallen ska placeras? Alternativen är Myrsjö IP eller Orminge centrum.

 

Kom gärna och prata med oss i Orminge C nu på söndag 12 april kl. 11-13, eller maila din åsikt till oss. Du kan också kontakta oss via Facebook.

 

onsdag 8 april 2015

NCC tänker om

I dagarna meddelade NCC att man drar tillbaka sin ansökan om bygglov för Tollare port. Problemen med den redovisades i ett tidigare inlägg. Det är ett välkommet besked att företaget nu förstått den omfattande kritik, som förslaget väckte. Förhoppningsvis återgår NCC till de ambitioner man hade för området från början.

måndag 6 april 2015

Fattigdom, tiggeri och EU-medborgare

Jag var på ett seminarium förra veckan som arrangerades av socialtjänsten i Nacka för oss politiker och tjänstemän i socialnämnden och arbets- och företagarnämnden.  En projektledare för socialtjänsten i Stockholms stad höll i trådarna.

Allt fler fattiga EU-medborgare har kommit till Sverige och Stockholm senaste tiden i hopp om att försörja sig. Många hamnar tyvärr på gatan och tvingas tigga. Socialtjänsten i Stockholm räknar med att det i november 2014 fanns 500 personer och antalet har fördubblats sedan 2013.
Man känner till att det finns 64 boplatser, varav 42 st tillhör fattiga EU-medborgare, 9 st av personer med tillhörighet i Stockholms-området och 13 st som är oklara. Boplatser handlar om husvagnar, tält, tillfälliga skjul mm.
Alla fattiga EU-medborgare kommer inte bara från Rumänien och Bulgarien utan de kan även komma från Polen, Spanien och Italien. Inte helt ovanligt att de som kommer från Spanien och Italien är tredjelandsmedborgare (tex Marocko).


I media låter det lite som om att det inte händer något men det är inte riktigt sant. Insatser finns. Socialtjänsten får bara arbeta med akutinsatser och det görs biståndsbedömningar.  Det handlar då om rätten till resa hem, mat, logi mm. Ca 90% av de som är här vill egentligen vara hemma och 480 personer har beviljats hemresa med buss under år 2014 efter en biståndsbedömning.


Socialtjänsten i Stockholm har särskilt team som söker upp personer. De har som uppgift att uppmärksamma om barn far illa eller något annat som kan vara akut. Det finns barn som tigger men de är som tur är få. De är dessutom 16-17 år gamla och känner sig inte alls som barn eftersom de själva är föräldrar och har lämnat barnen hemma.


Ett särskilt EU-team finns sedan augusti 2014 där man anställt 2 personer som talar rumänska. Det har underlättat betydligt för socialtjänsten och även för rumänerna.


Natthärbärge erbjuds av många organisationer, såsom Frälsningsarmén, kyrkor. Det finns året om, inte bara kalla nätter. Dagverksamheter (Frälsningsarmén, Convictus och Ny gemenskap) finns också och där erbjuds människor mat, tvätt, dusch, juridisk hjälp mm.
En regional samverkan behövs eftersom man räknar med att allt fler fattiga EU-medborgare söker sig till Sverige och Stockholm. Hur det ska gå till vet jag inte än men det är något som vi måste ta tag i. Att förbjuda tiggeri ser jag inte som någon lösning. De som är fattiga får det knappast bättre av det. Idag tror man att en person som tigger lyckas få ca 60-80 kr per dag.  

Fri rörlighet är en av EUs grundpelare och det är tragiskt att människor tvingas tigga för att försörja sig. EU har ett digert arbete att få länder ta ansvar. Cecilia Malmström som är Sveriges EU-kommissionär är en person som kan vara med och påverka men det räcker inte. Det kommer att ta tid för människor att komma ur fattigdomen. Jag ser att utbildning är en lösning. Att få barnen att gå i skolan är ett måste.