onsdag 25 november 2015

Internationella dagen mot våld mot kvinnor


Visste ni om att det är internationella dagen mot våld mot kvinnor idag? Det är FN:s generalförsamlings tredje kommitté som instiftat denna.
Jag hade ingen aning om det förrän jag läste i dagens Metro trots att denna dag kom till för 16 år sedan.
Egentligen är det oerhört trist att det måste instiftas en sådan dag men jag förstår också varför. I Metro finns följande hemska statistik:
  • Varje år dödas 17 kvinnor av en man de har eller har haft en nära relation till
  • Över 200 kvinnor har mördats av en närstående man sedan år 2000
  • 28400 kvinnor över 18 år misshandlades under år 2014
  • 29 kvinnor dog till följd av dödligt våld under år 2014
  • År 2014 anmäldes 1997 fall av grov kvinnofridskränkning
  • Under år 2014 anmäldes 20467 fall av olaga hot mot kvinnor
  • 6697 våldtäkter anmäldes år 2014. 94% av de drabbade var kvinnor
  • Ca 80% av det våld som sker mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig komma till polisens kännedom
I Nacka finns kvinnojouren till hjälp och även manscentrum för att nämna några insatser för att förhindra, lindra och minska våldet. Allt för många barn bevittnar våld och då finns barnahuset till hjälp.
Inga kommentarer: