måndag 23 november 2015

Budgetfullmäktige - socialnämnden

Förra veckan var det budgetfullmäktige och jag fick på min lott att på max 3 minuter tala om socialnämnden. Och här är mitt anförande:


Ordföranden, fullmäktige och åhörare.
Vi har nu under ett par timmar diskuterat bostäder, infrastruktur, kultur och fritid mm för Nacka-borna. Nacka är populärt. Kul!
För mig som liberal är det viktigt att även de som inte har samma förutsättningar och möjligheter också kan få ta del av det vi har diskuterat.
Människor med funktionshinder har det inte lika förspänt som tex jag själv och förmodligen alla andra här inne. Människor kan hamna i missbruk och behöva vård för att nämna några exempel.
I Nacka har vi idag många verksamheter och insatser. Det finns personliga ombud, träffpunkter för de som har psykiska funktionshinder, även annan dagverksamhet såsom sysselsättning/arbete, kolloverksamhet, korttidsboenden, missbruksvård, LSS, kommunen stöttar olika projekt, tex med barn som behöver ändra kost och motion, kommunen arbetar med förebyggande arbete såsom att hindra ungdomar missbruka. Det finns fler insatser för de som så behöver.
Tyvärr finns det barn som far illa och det är därför viktigt att socialtjänsten fungerar väl.
Idag har vi hög grad av nöjda brukare, även anhöriga är i hög grad nöjda. Kompetent personal har vi också även om det inte är helt lätt att hitta utbildad kompetent personal. 
Alla är individer och har därför olika behov och förutsättningar.
Att stötta människor till att leva och må bra i samhället utifrån egna förutsättningarna är självklart för mig som liberal.
Nu när Nacka ska bli stad har vi ett gyllene tillfälle att utöka antalet bostäder/boenden och de verksamheter som jag nämnt.
Vi vet också att Nacka ses som ett föredöme och att många därför kan tänka sig bo i Nacka. Stolta ska vi därför vara och det är något vi ska fortsätta med att vara.
Valfriheten har jag inte nämnt än men det är självklart att vi har och ska utveckla.
För att det ska fungera väl måste vi ha
• Rätt stöd för rätt insats
• Rättssäker handläggning
• Förebyggande arbete
• Hög service
Socialnämnden har ett stort ansvar att stötta de som ska ha en eller flera insatser och som behöver det.
Och det ansvaret har även jag som liberal.
Tack för ordet

Inga kommentarer: