onsdag 18 november 2015

Liberalt samarbete för en gemensam ÅVC för Tyresö och Nacka


Alla blir vinnare med gemensam återvinning

Alla kommuner har behov av att hantera det avfall som uppkommer på bästa sätt. Då våra naturresurser är begränsade, vårt klimat förändras, och efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör.

-En ökad återvinning är helt enkelt avgörande för en hållbar framtid. Men, det måste vara lätt att göra rätt när konsumenter och småföretagare skall lämna in sitt avfall för återvinning, säger Gunilla Grudevall-Steen (fp), kommunalråd i Nacka

Att återvinna och omhänderta farligt avfall är en väldigt viktig fråga för miljön. Folkpartiet Liberalerna i Nacka och Tyresö föreslår därför en gemensam kretsloppscentral i närheten av Hedvigslunds trafikplats, med stor kapacitet för både återvinning, omhändertagande av farligt miljöavfall samt återbruk.

Både Tyresö och Älta behöver ytterligare återvinningsmöjligheter, och en gemensam central skulle ge stora fördelar. Dels är det kostnadseffektivt att dela på utgifterna, och dels kan man göra en betydligt större anläggning än den nuvarande i Petterboda i Tyresö och den mini-Återvinningscentral som planeras i Älta.

En placering av en kretsloppscentral i Hedvigslund är strategiskt mycket bra, dels för boende i Trollbäcken, Älta och västra Sicklaön, men också för de alla småföretagare som finns i Hedvigslund, Bollmora, Trollbäcken och Lindalen.

-Närheten till motorvägen gör att de tunga transporter som idag går genom Tyresö från Petterboda kretsloppscentral kan upphöra. Flyttas kretsloppscentralen från Petterboda, kan vi indirekt frigöra mark för bostäder i andra delar av Tyresö, säger Mats Lindblom (fp), kommunalråd i Tyresö.

Den tänkta nya kretsloppscentralen i Hedvigslund skall naturligtvis ha generösa öppettider som kan betjäna fler invånare, med många olika fraktioner så att man kan återvinna allt som faktiskt är möjligt att återvinna. 


För mer information, kontakta gärna:

Gunilla Grudevall-Steen (fp)
vice kommuntyrelseordförande Nacka
ordförande Natur- och Trafiknämnden
070-431 96 90
gunilla.grudevall-steen@nacka.se                  

Mats Lindblom (FP)
vice kommunstyrelseordförande  Tyresö

 070-488 91 74
mats.lindblom@folkpartiet.se

Inga kommentarer: