torsdag 22 oktober 2015

Höstbudget för Nacka - många liberala satsningar

Folkpartiet  är stolta över att kunna medverka till ännu en bra budget för Nacka. Årets budgetförslag innehåller stora satsningar på skola och äldrevård och även för att ge möjligheter till en aktiv fritid. Läs alliansens pressmeddelande i sin helhet här nedan:


Alliansen: förslag till budget år 2016

Alliansmajoriteten presenterar en stark budget för Nacka, trots tufft ekonomiskt utgångsläge med skärpt skatteutjämning. Alliansens fokus ligger på tempo i bostadsbyggandet, nya miljöinitiativ och ökat flyktingmottagande under året och stora ekonomiska satsningar görs på skolan och äldre. Skatten är oförändrad, åttonde lägst i Sverige.

 

Utbildningsnämnden tillförs 96 miljoner kronor och äldrenämnden 39 miljoner kronor mer än 2015. Ett ”Utepaket” med investeringar på 83 miljoner görs i nya lekplatser, konstgräsplaner, cykelbanor och spontanidrottsplatser genomförs, utöver vad som tidigare planerats. Dessutom görs en satsning på giftfri vardag i förskolorna där gamla leksaker och material byts ut.

 

-          Vi ser en stor framtidstro i Nacka, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M). Moderaterna och Alliansen tar ansvar för ett växande Nacka. Vi behöver ett stort överskott (100 miljoner) för att möta framtida utmaningar men kan ändå göra satsningar på skolan. För att alla elever ska kunna utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och Nacka ska fortsätta ligga i topp vad gäller kunskapsresultat så behöver vi satsa på våra skickliga lärare. Det är en framtidsfråga för oss moderater.

 

-          Vi gör stora satsningar på ett ”ute-paket”, för att se till att Nackas utemiljö är god och relevant och med stora möjligheter till lustfylld rörelse. Vi lägger totalt 83 mkr på bland annat fyra nya lekplatser, fem nya konstgräsplaner och sex nya utegym, och dessutom fler platser för spontan idrott och lek, t.ex parkour och skateboardåkning. Vi ser också till att bygga klart strandpromenaden längs Svindersviken, så man kan gå hela vägen från Nacka Strand till Henriksdal. Det här bidrar till att alla kan ha en aktiv fritid, oavsett ålder. En annan viktig satsning är på nya cykelbanor – vi vill öka valfriheten för nackaborna, och de som vill cykla till jobbet ska kunna göra det på ett enklare och smidigare sätt, säger kommunalrådet Gunilla Grudevall-Steen (FP).

 

-          Vi arbetar nu vidare med att skapa en giftfri förskola i Nacka. Vi lägger nu 2 mkr under 2016 på att byta ut gamla leksaker, material inomhus, köksutrustning, städartiklar mm som innehåller olika miljögifter som sk ”mjukgörare”, ”flamskyddsmedel”, kvicksilver, kadmium, mm. Vidare kommer en inventering av förskolor göras avseende behov av byten av t ex gamla plastgolv, gamla bildäck i gungor och sandlådor mm i syfte att ta fram en plan för utbyte. Förutom detta ges kommunstyrelsens miljömålskommitté (MMK) ett extra anslag för intern och extern kommunikation kring kommunens miljömål. Och vi inrättar under 2016 Nacka kommuns miljöutmärkelse, säger kommunalrådet Hans Peters (C).  

 

-          Nacka växer snabbt till 100 000 invånare utifrån att allt fler bostäder blir inflyttningsklara. Det är en planerad tillväxt men vi har också en oplanerad inflyttning. Den förklaras av flyktingskaror igenom Europa, som delvis kommer till Nacka. Avgörande för Nacka är att vi lyckas med en god integration. Därför förstärker och förändrar vi SFI-utbildningen med en tydlig SFI-profil för arbetsmarknaden. Det är viktigt för oss Kristdemokrater att rigga en mottagning genom tillfälliga boende och utbildning som snabbt leder till egen försörjning, säger kommunalrådet Jan-Eric Jansson (KD).

 

-          Alliansen fortsätter att satsa på vuxenutbildning, närmare bestämt 47,8 mkr. Då har 4 mkr tillförts för att möta näringslivets behov av kompetens och arbetskraft. Dessutom tillförs nu ytterligare två mkr till majoritetsbudgeten utöver det nämnden äskande, avslutar Jan-Eric Jansson.

 
Fakta:

·         Nacka har 97 640 invånare och beräknas passera 100 000 i slutet av 2016.
·         Skatten är oförändrad 18,63 (två öres skatteväxling med landstinget).
·         Regeringen skärper skatteutjämningen. 2016 förlorar Nacka 30 miljoner kronor, 2017 55 miljoner och 2018 80 miljoner kronor.
·         Årets resultat för kommunen budgeteras till 100,2 miljoner kronor.
·         Investeringarna ökar till 985 miljoner kronor 2016, bl a för ombyggnad av skolor.

Inga kommentarer: