torsdag 28 april 2016

Hembesök för att bryta bidragsberoende


Moderaterna går nu ut med en rad förslag för att bryta bidragsberoendet. Ett av förslagen handlar om att socialtjänsten ska göra hembesök och även i behov oanmälda hembesök.

Självfallet är det så att utanförskap och bidragsberoende måste brytas och att så många som möjligt blir självförsörjande. Där är alla överens.

Jag är inte negativ till hembesök och jag tror att många som söker ekonomiskt bistånd inte heller är det. Socialtjänsten kanske upptäcker att personen/familjen behöver mer stöd än bara det ekonomiska biståndet. Men ska man göra hembesök så anser jag att det är något som personen/familjen gör upp med socialtjänsten tillsammans.  

Att socialtjänsten ska göra oanmälda hembesök är inte lämpligt. Finns det misstanke om brott måste andra myndigheter träda in och kanske då tillsammans med socialtjänsten.

Inga kommentarer: