torsdag 4 februari 2016

Så här vill Liberalerna göra med Järlasjön

foto: Anders Österlund


Dagvattenrening är ett av de svåraste miljöproblemen i Nacka kommun. Det är viktigt att skydda våra sjöar från smuts och metaller för att skapa en hållbar framtid. En grundidé är att hindra det från att åka ner i sjöarna alls, men det är tyvärr inte så enkelt som det låter.

 I fallet Järlasjön är det riktigt mycket partiklar och smuts i vattnet, och det tillkommer hela tiden mer, från vägar runt omkring, boende och från Sickla köpkvarter.  Nacka kommun har länge utrett olika sorters lösningar på detta, eftersom Liberalerna – då Folkpartiet – och fler andra partier kraftigt motsatt sig lösningar som innebär stora reningsbassänger i Kyrkviken (liknande Långsjön), även då det är mest effektivt. Vi har därför krävt att man noga utreder de andra alternativen. För oss är det viktigt att bevara Kyrkvikens skönhet, samtidigt som vi gör sjön badbar och frisk.

Nu har man utrett färdigt, och tyvärr finns det inga bra alternativ som är landbaserade. Man har testat med reningskassetter i dagvattenbrunnar, utrett vattenmagasin både över och under jord, och undersökt möjligheterna att leda vatten i tunnel till Svindersviken. Man har också hunnit utvärdera andra reningsbassänger runt om i landet, med goda resultat. Efter allt detta förordar Nackas dagvattenstrateg, och miljöenheten, det vattenbaserade alternativet. Det går snabbast att genomföra vilket är bra för sjön.

 Vattenkvalitén är central för oss. Vi vill att Järlasjön ska vara frisk, säker och badbar. En gång i tiden lärde sig Nackas barn att simma här, och man hade till och med hopptorn – vi hoppas att det kan bli så igen. Därför föreslår vi nu, i Natur och Trafiknämnden och i kommunstyrelsen – att man ändå bygger en reningsbassäng.  Vi vill lägga den under ett trädäck, som kan bli en skön och vacker mötesplats att promenera, sola och umgås på – det kanske rentav kan finnas kanotuthyrning. Trädäcket ska inte ligga i Kyrkviken, utan uppåt Ekudden där det idag är otillgängligt och svårt att komma till vattnet. Själva Kyrkviken förblir orörd, med gräs ända ner till vattnet.

 Självklart hade vi önskat att man hittat en bra landbaserad lösning på dagvattenproblemet men nu vill vi göra det bästa av det som utredningen ändå kommit fram till. Vi ser detta som första steget  till att få en vacker stadspark runt Kyrkviken och Järlasjön. Liberalerna vill även flytta, eller helt ta bort Järlaleden, så att man kan skapa ett stort och härligt parkområde som allla nackabor kan njuta av. När Nacka bygger stad är det viktigt att komma ihåg att vi inte bara bor här, utan vi ska också skapa platser att trivas på, för allas vår framtid.

Inga kommentarer: