måndag 18 augusti 2008

Dags att sluta diskutera avknoppningar

Allt fler barn och ungdomar i Sverige går i friskolor och det startas fler och fler. Det är oerhört glädjande eftersom det inte bara innebär att barn och föräldrar får större valfrihet, genom mångfalden i sätten att bedriva undervisning sker också ett ständigt lärande som gör alla skolor bättre. Genom konkurrens och nytänkande har friskolorna inneburit att också kvaliteten i de kommunala skolorna förbättrats.

Självklart finns det också saker som behöver diskuteras när det gäller denna förändring; risken för ökad etnisk och social segregering, att barns livschanser i högre grad kommer att påverkas av föräldrarnas möjlighet att välja rätt, risken för längre skolvägar osv. Men totalt sett så ger friksolorna en nödvändig vitamininjektion till den svenska skolan.

Men detta innebär inte att vi ska övergå till någon slags "valfrihetsfetischism", där kvalitet sätts i andra rummet, som vissa moderata skolpolitiker verkar vilja. Dagens system med både kommunala och friskolor fungerar bra, det finns ingen anledning att starta nya privatiseringsvågor, åtminstone inte i de delar av landet där det redan existerar en reell valfrihet.

Som tur är verkar den andra metod som man gått fram med, när det gäller att nedmontera den kommunala skolan, ha strandat rejält, nämligen s.k. avknoppningar. Avknoppningshyserin nådde sin kulmen i moderatstyrda Täby där kommunledningen försökte göra sig av med de flesta av kommunens väl fungerande skolor till ett rejält underpris och mot lärarnas, föräldrarnas och elevernas vilja. Det var en politik som inte bara ledde till sämre skolor, det gjorde också att fungerande friskolor utsattes för orättvis konkurrens. Vi har tidigare skrivit om detta här, här, här, här och här.

Nu har det dessutom visat sig ha varit rejält olagligt. Skolplikten kräver att det finns kommunala skolor, annars kan inte kommunen garantera all elever den undervisning de har rätt till. För det andra så kräver kommunallagen att kommunen inte gynnar vissa på andras bekostnad, det innebär att skolorna alltid måste säljas till högstbjudande.

Aftonbladet försöker med riktig slaskjournalistik göra ett nummer av att sex av elva ministrar har sina barn i friskolor, eller "elitskolor" som Aftonbladet kallar dem. Sanningen är att 7 av deras 20 barn går i friskola och 13 i kommuala skolor. Vilket nästan exakt motsvarar andelen bland alla barn i Stockholm.

Se DN, DN1, SvD

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , _

Inga kommentarer: