måndag 7 januari 2008

Upplands-Bro och Täby

Resultatet av det senaste valet i Upplands-Bro blev att bägge blocken fick lika många mandat, med Sverigedemokraterna som vågmästare. Eftersom tonen var oförsonlig mellan blocken kunde Sverigedemokraterna utnyttja situationen och se till att det blev borgerlig majoritet i kommunstyrelsen, rödgrön majoritet i facknämnderna och en socialdemokratisk budget. Det innebar att inte ett enda ärende där det fanns politisk oenighet kom upp till fullmäktige!
Kort sagt, någon var tvungen att ta mod till sig, visa handlingskraft och mognad och se till att bryta dödläget. Det blev Folkpartiet som gjorde det. På försommaren bildades en mittenkoalition tillsammans med socialdemokraterna. Kommunstyrelsens ordförande är folkpartist, och man driver en mittenpolitik utan vårdnadsbidrag och aktiv avknoppningspolitik, men det nya äldreboendet kommer att drivas privat.
Nu verkar också de djupa politiska klyftorna vara bortblåsta. Moderaternas skuggbudget är för en utomstående är väldigt lik den som s och fp presenterade. Här finns inte några som helst skattesänkningar.
- Vi är överens över partigränserna om 90 procent av allt här i kommunen, säger den tidigare moderata kommunstyrelseordföranden Irene Seth. Hon är dock fortfarande bitter över att inte längre få vara kommunstyrelseordförande, "jag är mer med mina hästar nu. Dem kan jag lita på", säger hon.

I Täby är situationen helt annorlunda. Här fick moderaterna egen majoritet i senaste valet. En majoritet som man använder för att driva en politik som är mer höger än borgerlig. Som vi rapporterat om tidigare som satsar man på att så fort som möjligt privatisera allt och skära ner på så mycket verksamhet som möjligt för att få råd med den största skattesänkningen i hela Sverige.
Detta är en politik som kritiseras av det största oppositionspartiet Folkpartiet,
- Moderaterna har för högt tempo. De har ingen backspegel och ingen färddator, säger Mats Hasselgren, (fp).
Många beslut som tagits i Täby under mandatperioden - slopadet av nolltaxa för idrottsföreningar, inköpsstopp på biblioteket och nedlägging av biblioteksfilialer - hade aldrig kommit till stånd om moderaterna fortfarande hade suttit i koalition med folkpartiet. Det menar folkpartiets ledare Mats Hasselgren, som i sina månatliga nyhetsbrev slår ner som en hök på många moderatbeslut.

-Det är klart att det är stor skillnad - saker tar längre tid när man måste kompromissa i en koalition. Med 100 miljoner i överskott är det inte ekonomiskt motiverat att stänga biblioteksfilialer och införa nolltaxa för idrottsföreningar. Det viktigaste målet för moderaterna att sänka skatten rejält, säger Mats Hasselgren.

Yvonne Stein (fp) räddade Upplands-Bro

Mats Hasslegren (fp) försvarar Täbyborna

Inga kommentarer: