fredag 9 april 2010

Öppet brev till Stadsbyggnadsnämndens ledamöter i Stockholms stad

6 april 2010.

Folkpartiet i Nacka manar Stockholms politiker att tänka om
när det gäller detaljplanen för en ny biogasanläggning nära
Ältasjön invid Flaten- och Nackareservaten.

Detaljplan för biogasfabrik vid Flaten (Solvärmen 1)
Den 15 april kommer Stadsbyggnadsnämnden träffas för att ta beslut om ny detaljplan för en biogasanläggning alldeles intill Flaten- och Nackareservaten och Ältasjön vid kommungränsen mot Nacka.

Kritiken mot förslaget från närboende och miljöorganisationer har varit massiv. Långt över 100 negativa yttranden och protestlistor med 3500 namnunderskrifter har inkommit. Även Nacka kommun har haft grava anmärkningar. Kritiken gäller både hanteringen av själva planärendet och stora brister i beslutsunderlaget. Trots detta vidhåller Stadsbyggnadskontoret att en detaljplan för biogasfabriken ska antas vid mötet i nästa vecka.
I förra veckan framkom att ansökan om miljötillstånd hos Länsstyrelsen (separat ärende) var så bristfällig att sökanden Swedish Biogas meddelat att en helt ny tillståndsansökan ska utarbetas och inlämnas senare.

Folkpartiet anser att placeringen av biogasanläggningen är olämplig av flera skäl;

• Närheten till Flaten – och Nackareservaten liksom Ältasjön och Natura 2000- områdena nedströms.

• Biogasfabrikens effekter på vatten, luft, landskapsbild och buller har inte utretts på godtagbart sätt. Miljökonsekvensbeskrivningen i planärendet håller inte måttet.

• Lokaliseringen är helt ologisk i förhållande till varifrån råmaterial transporteras till anläggningen och hur restprodukter återförs till jordbruket.


Stockholmspolitiker – avvakta med detaljplanen tills det finns en ny tillståndsansökan med godtagbar miljökonsekvensbeskrivning och som Nacka kommun samt berörda föreningar och fastighetsägare fått yttra sig över.

Folkpartiet i Nacka

Stefan Saläng, Kommunalråd Nacka
Lennart Nilsson, V. ordf Miljö- o stadsbyggnadsnämnden Nacka
Mats Granath, led. Kommunfullmäktige Nacka
Birgitta Westman, led. Social- o äldrenämnd Nacka
Ingemar Morsten, Folkpartiet Älta
Louise Granath, Folkpartiet Älta
Sten Grack, Folkpartiet Älta

Inga kommentarer: