Förtroendevalda

Kommunfullmäktige:
Gunilla Grudevall-Steen, Saltsjö-Boo
kommunalråd
gunilla.grudevall-steen@nacka.se
070-431 96 90

Monica Brohede Tellström, Skuru
gruppledare
monica.brohede.tellstrom@nacka.se

Stefan Saläng, Älta
1:e vice ordförande
stefan.salang@nacka.se

Louise Granath, Sickla
ledamot
louise.granath@nacka.se

Mats Granath, Älta
ledamot
mats.granath@nacka.se

Anna-Karin Boréus, Ektorp
ersättare
anna-karin.boreus@nacka.se

Kurt Björkholm, Saltsjöbaden
ersättare
kurt.bjorkholm@nacka.se

Gertrud Lindgren, Saltsjöbaden
ersättare
gertrud.lindgren@nacka.se

Kommunstyrelsen (KS)
Gunilla Grudevall-Steen, Saltsjö-Boo
1:e vice ordförande
gunilla.grudevall-steen@nacka.se
070-431 96 90

Monica Brohede Tellström, Skuru
ersättare
monica.brohede.tellstrom@nacka.se

Arbets & Företagsnämnden (AFN)
Joakim Olofsson, Jarlaberg
ledamot
joakim.olofsson@nacka.se

Björn Carheden, Finntorp
ersättare
bjorn.carheden@nacka.se

Fritidsnämnden (FRN)
 Louise Granath, Älta
1:e vice ordförande
louise.granath@nacka.se

 Helena Håkansson, Skuru
ersättare
helena.hakansson@nacka.se

Kulturnämnden (KN)
Gertrud Lindgren, Saltsjöbaden
ledamot
gertrud.lindgren@nacka.se

Tony Svedenfjord
ersättare
tony.svedenfjord@nacka.se

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (MSN)
Martin Sääf, Saltsjö-Boo
ledamot
martin.saaf@nacka.se

Birgitta Berggren Hedin, Saltsjö-Boo
ersättare
birgitta.berggren.hedin@nacka.se

 Bo Hjertstrand, Sickla Strand
ersättare
bo.hjertstrand@nacka.se

Natur och Trafiknämnden (NTN)

Gunilla Grudevall-Steen, Saltsjö-Boo
ordförande
gunilla.grudevall-steen@nacka.se
070-431 96 90

Sofia Hanner, Skogalund
ersättare
sofia.hanner@nacka.se

Socialnämnden (SN)
Anna-Karin Boréus, Ektorp
ledamot
anna-karin.boreus@nacka.se

Johan Kjellman, Saltsjö-Boo
ersättare
johan.kjellman@nacka.se

Utbildningsnämnden (UN)
 Lena Linnerborg, Saltsjö-Boo
1.e vice ordförande
lena.linnerborg@nacka.se

Gertrud Lindgren, Saltsjöbaden
ersättare
gertrud.lindgren@nacka.se

Äldrenämnden (ÄN)
Monica Brohede Tellström
ordförande
monica.brohede.tellstrom@nacka.se

Kurt Björkholm
ersättare
kurt.bjorkholm@nacka.se

Valnämnden
Sten Grack
ledamot
sten.grack@nacka.se

Lennart Philip
ersättare
lennart.philip@nacka.se

Mångfaldskommittén
Mats Granath, Älta
ordförande
mats.granath@nacka.se
telefon: 076-123 59 11

Miljömålskommittén
Bjarne Hanson
ledamot
bjarne.hanson@nacka.se

Kommittén för hälsa och livskvalitet
Helena Håkansson
ordförande
helena.hakansson@nacka.se

Rådet för frågor kring funktionsnedsättning
Monica Brohede Tellström
ordförande
monica.brohede.tellstrom@nacka.se

Näringslivsrådet
Gunilla Grudevall-Steen
1:e vice ordförande
gunilla.grudevall-steen@nacka.se
070-431 96 90

Nacka Energi
Göran Fredriksson, Saltsjö-Duvnäs
ledamot

Michael Sandberg, Finntorp
ersättare

revisorer:
Birgitta Westman, Älta
Fullmäktiges revisor
birgitta.westman@nacka.se

Inga kommentarer: