tisdag 21 februari 2017

Vinsttak vore förödande för Nackas medborgare


Ilmar Reepalus utredning föreslår vinsttak för privata företag inom vård, utbildning och omsorg. Liberalerna vill istället att regeringen sluter en blocköverskridande överenskommelse om striktare krav på ledning och kvalitet, och skärpta sanktioner för de som missköter sig.

Det är förödande att sätta driftsform framför kvalitetskrav. Det finns mycket välskötta verksamheter i välfärden och det finns också verksamheter som underpresterar – både privata och offentliga. Det viktiga är inte driftsformen, utan vad man faktiskt levererar.

Rätten att själv få välja mellan olika verksamheter är en grundläggande rättighet i Liberalernas samhälle, och verklighet i Nacka sen många år tillbaka. Våra medborgare väljer allt ifrån förskola till vårdcentral, och det finns en mängd anordnare. En begränsning av vinstuttaget skulle vara ett hårt slag mot många av dessa anordnare eftersom ”vinsten” definieras på ett sätt så att framför allt mindre företag inte kan investera i mjuka värden som personal, utbildning och stimulerande arbetsmiljö. Detta är direkt kontraproduktivt för kvalitetsutvecklingen i välfärden.

 Välfärdsföretag drivs ofta av djupt engagerade entreprenörer som drivs av att utveckla vår gemensamma välfärd. Det är dessutom ofta kvinnor, till skillnad från de företag som bygger skolor och sjukhus – som inte berörs av något vinsttak. Varför är det okej att göra vinst på att bygga en skola, men inte på att driva den? I praktiken skulle förslaget innebära ett stopp för nyetablering, och att många företag kommer att avvecklas. Det är verkligen inte vad Sverige behöver – tvärtom behöver vi en företagsvänlig politik som gör att fler kan få jobb!

 Rätt sätt är inte att begränsa vinstuttaget för välskötta verksamheter. Släng välfärdsutredningen i papperskorgen!

Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd
Monica Brohede Tellström (L), gruppledare

torsdag 19 maj 2016

Förskollärarbrist och friskolebesök

Hej.
Jag passar på att presentera mig eftersom jag inte skrivit här tidigare. Jag heter Lena Linnerborg, är liberal med dragning åt det sociala hållet och har varit aktiv i Nackaliberalerna i ca åtta år. För närvarande sitter jag som vice ordförande i Utbildningsnämnden, ett uppdrag som är otroligt roligt. Jag har också precis blivit vald till vice ordförande i styrelsen för vår kommunförening. Ett hedersuppdrag.

Vi hade möte i Utbildningsnämnden igår och behandlade bl.a. frågan om varför vi har så låg andel förskollärare i våra förskolor. Trots att vi satsar relativt mycket pengar på förskolan har vi  få sökande på utannonserade tjänster. I andra delar av landet kan det tvärt om vara svårt för förskollärare att få fasta tjänster, även i kommuner som inte alls är lika framgångsrika skolkommuner som Nacka.

Sannolikt hänger rekryteringssvårigheterna ihop med boendekostnader och arbetspendlingsavstånd. Och att förskolläraryrket har en extremt skev könsfördelning. Förhållanden som är svåra att påverka på lokal nivå men som vi ändå måste kunna förhålla oss till om vi vill kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet för våra barn. Nämnden har lagt ett uppdrag till tjänstemännen att tänka utanför boxen. Det ska bli spännande att se vilka förslag som läggs fram. Finns det synpunkter och erfarenheter bland er som är Liberaler så tar jag gärna emot dem. Skriv till mig på lena.linnerborg@nacka.se.

I eftermiddag ska jag besöka Johannes Petri-skolan i Tollare, Boo. Johannes Petri är en friskola som har ett relativt sett stort mottagande av nyanlända elever i sin skola. Antalet barn och ungdomar som kan betraktas som nyanlända elever uppgår nu till 272 i grundskolan och 172 som läser språkintroduktionsprogrammet på gymnasienivå. Det är fortfarande inte så många sett till att Nacka har ca 15 000 elever i sina verksamheter totalt sett. Men det är viktigt att följa hur det går för dem för att kunna lära av ev. misstag och göra mottagningssystemet så bra som möjligt. Det ska bli mycket intressant att höra hur rektorn på Johannes Petri resonerar.

Jag vet att många Liberaler är intresserade av och engagerade i utbildningsfrågor. Tveka inte att höra av er till mig med era tankar och funderingar. Liberalerna behövs i Nackas skolpolitik!

Hälsningar
Lena Linnerborg

torsdag 28 april 2016

Hembesök för att bryta bidragsberoende


Moderaterna går nu ut med en rad förslag för att bryta bidragsberoendet. Ett av förslagen handlar om att socialtjänsten ska göra hembesök och även i behov oanmälda hembesök.

Självfallet är det så att utanförskap och bidragsberoende måste brytas och att så många som möjligt blir självförsörjande. Där är alla överens.

Jag är inte negativ till hembesök och jag tror att många som söker ekonomiskt bistånd inte heller är det. Socialtjänsten kanske upptäcker att personen/familjen behöver mer stöd än bara det ekonomiska biståndet. Men ska man göra hembesök så anser jag att det är något som personen/familjen gör upp med socialtjänsten tillsammans.  

Att socialtjänsten ska göra oanmälda hembesök är inte lämpligt. Finns det misstanke om brott måste andra myndigheter träda in och kanske då tillsammans med socialtjänsten.

måndag 21 mars 2016

Rocka sockorna


Japp, idag har jag olika sockor på mig. På vänster fot en socka med hjärtan och på höger fot en randig socka. För mig har det nu blivit en tradition att ha olika sockor på mig den här dagen. Anledningen är att uppmärksamma människor med Downs syndrom.
 
Jag har själv en kusin som har Downs syndrom och som dessutom har en autism vilket gör att han lever i sin egen värld. Han älskar färger och musik. Han kunde som liten sitta länge vid färgglada mattor. Och han gillade när man sjöng sånger för honom och särskilt sånger med rörelser till. Jag vet att han bor på ett boende idag där han får den vård och omsorg han behöver.

Personer med Downs syndrom syns mer idag och får mer uppmärksamhet. Glada Hudik-teatern är ett positivt exempel på det. Fotomodellen Madeline Stuart är också en fantastisk förebild. Alla kan bidra med något och ska också kunna göra det. Även de som har Downs syndrom.
 
Det som gjorde mig väldigt bekymrad häromdagen var att Åsa Regnér, barn- äldre- och jämställdhetsminister, gick ut med att man ska kunna ge personer förtidspension redan vid 18 års ålder. Det känns som ett steg bakåt.
 
Om jag inte har helt fel så har en tjej med Downs syndrom sagt det här:
”Det är tur att alla är olika, hur ska man annars kunna veta vem som är vem?”

Fem viktiga förslag för bättre integration i Nacka


Under 2015 tog Nacka kommun emot 117 nyanlända invandrare (vuxna eller vuxna med familjer som har fått permanent uppehållstillstånd ). Det är viktigt att dessa personer och de som kommer framöver, ges möjlighet att snabbt integreras i samhället. Liberalerna ser våra nyanlända nackabor som en tillgång. Därför tror vi liberaler på en rad förslag för bättre integration:

Förbättra svensk-undervisningen och starta den tidigare. Den behöver börja redan på asylboendena. För vuxna genom Sfi eller Sfx som är svensk-undervisning för yrkesutbildade, för barn genom extra undervisning i skolorna. Samtidigt är det viktigt att det finns grupper med olika tempo och svårighetsgrad i svensk-undervisningen, då många nyanlända annars kan bromsas upp i sitt lärande medan andra behöver mer stöd.

  Många av de som kommer har redan en utbildning och har arbetat i hemlandet. Dessa personer behöver hjälp att snabbt få sin utbildning validerad och möjlighet att komplettera den vid behov. Vi vill också utvidga möjligheterna till Sfx – svensk-undervisning inom olika yrkesområden. Det skapar hopp och möjligheter.

Nacka behöver kvalificerad arbetskraft på många områden. När vi tar emot nyanlända ska frågan vara vad de kan bidra med, inte vilket bidragssystem de ska in i. Nacka kommun vill och kan hjälpa till att ordna arbetsplats-praktik och andra arbetsmarknadsinsatser när väl språkkunskaperna är tillräckliga.

Det är viktigt att välkomna nyanlända i många olika delar av Nacka, men bostäder fortsätter att vara ett stort problem. Liberalerna tycker att modulbostäder är ett intressant alternativ som också kan främja integration.  Det är en billigare boendeform och kan vara ett alternativ även för många unga vuxna som vill få sitt första boende hemifrån. Liberalerna har en rad förslag för att underlätta bostadsbyggande – något som behövs i hela Sverige.

Mobilisera föreningslivet och stöd nya privata aktörer som vill starta verksamhet för integration. Liberalerna tror att många Nacka-bor har idéer och vill hjälpa till med integrationen. Föreningar kan söka bidrag genom Arbets- och Företagsenheten i Nacka kommun för integrationsfrämjande aktiviteter. Vi välkomnar alla som vill bidra till nyanländas integration. Låt oss underlätta för nyanlända att uppnå sina livsmål i sitt nya hemland och för dem som vill hjälpa dem på vägen.

Joakim Olofsson, Arbets- och Företagsnämnden (L)
Gunilla Grudevall-Steen, kommunalråd (L)

torsdag 4 februari 2016

Så här vill Liberalerna göra med Järlasjön

foto: Anders Österlund


Dagvattenrening är ett av de svåraste miljöproblemen i Nacka kommun. Det är viktigt att skydda våra sjöar från smuts och metaller för att skapa en hållbar framtid. En grundidé är att hindra det från att åka ner i sjöarna alls, men det är tyvärr inte så enkelt som det låter.

 I fallet Järlasjön är det riktigt mycket partiklar och smuts i vattnet, och det tillkommer hela tiden mer, från vägar runt omkring, boende och från Sickla köpkvarter.  Nacka kommun har länge utrett olika sorters lösningar på detta, eftersom Liberalerna – då Folkpartiet – och fler andra partier kraftigt motsatt sig lösningar som innebär stora reningsbassänger i Kyrkviken (liknande Långsjön), även då det är mest effektivt. Vi har därför krävt att man noga utreder de andra alternativen. För oss är det viktigt att bevara Kyrkvikens skönhet, samtidigt som vi gör sjön badbar och frisk.

Nu har man utrett färdigt, och tyvärr finns det inga bra alternativ som är landbaserade. Man har testat med reningskassetter i dagvattenbrunnar, utrett vattenmagasin både över och under jord, och undersökt möjligheterna att leda vatten i tunnel till Svindersviken. Man har också hunnit utvärdera andra reningsbassänger runt om i landet, med goda resultat. Efter allt detta förordar Nackas dagvattenstrateg, och miljöenheten, det vattenbaserade alternativet. Det går snabbast att genomföra vilket är bra för sjön.

 Vattenkvalitén är central för oss. Vi vill att Järlasjön ska vara frisk, säker och badbar. En gång i tiden lärde sig Nackas barn att simma här, och man hade till och med hopptorn – vi hoppas att det kan bli så igen. Därför föreslår vi nu, i Natur och Trafiknämnden och i kommunstyrelsen – att man ändå bygger en reningsbassäng.  Vi vill lägga den under ett trädäck, som kan bli en skön och vacker mötesplats att promenera, sola och umgås på – det kanske rentav kan finnas kanotuthyrning. Trädäcket ska inte ligga i Kyrkviken, utan uppåt Ekudden där det idag är otillgängligt och svårt att komma till vattnet. Själva Kyrkviken förblir orörd, med gräs ända ner till vattnet.

 Självklart hade vi önskat att man hittat en bra landbaserad lösning på dagvattenproblemet men nu vill vi göra det bästa av det som utredningen ändå kommit fram till. Vi ser detta som första steget  till att få en vacker stadspark runt Kyrkviken och Järlasjön. Liberalerna vill även flytta, eller helt ta bort Järlaleden, så att man kan skapa ett stort och härligt parkområde som allla nackabor kan njuta av. När Nacka bygger stad är det viktigt att komma ihåg att vi inte bara bor här, utan vi ska också skapa platser att trivas på, för allas vår framtid.

måndag 1 februari 2016

Bevara valfriheten, och därför gymnasieregionen!


Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus överväger att införa inskränkningar i det fria gymnasievalet i Stockholms län. Det skulle kraftigt begränsa möjligheten för elever att välja en gymnasieskola utanför den egna kommunen. Detta är en fråga om valfrihet som är viktig för oss liberaler. I Nackas kommunala gymnasieskolor – Nacka gymnasium och YBC – är 49% från andra kommuner, och ca 21,5% av alla gymnasieelever som är folkbokförda i Nacka går nu på skolor i andra kommuner.

Visst vore det en enkel lösning för Stockholms stad, som har problem med kapacitet i gymnasieskolan – men det är fel väg att gå. Istället behöver hela Stockholmsregionen satsa på bättre kvalitet i gymnasieskolan, och bygga ut skolorna i den takt som behövs.

 

Vi liberaler vill inte begränsa elevernas rätt att själva välja skola, utan bevara valfriheten som vi slagits så hårt för att införa. Det är en självklarhet att eleverna själva ska få bestämma vilken skola som passar dem – även om det är en skola i en annan kommun. Det är just därför gymnasieregionen är så bra.  Politiker ska inte sätta käppar i hjulen på ungdomar som vill forma sin egen framtid.Gunilla Grudevall-Steen, kommunalråd Nacka (L)
Lena Linnerborg, 1.e vice ordförande i utbildningsnämnden, Nacka (L)


måndag 14 december 2015

Polarna Nacka


För någon vecka sedan fick jag chansen att prya med Polarna i Nacka en fredag kväll/natt. Jätteroligt att få vara med! Även om jag har hört att verksamheten fungerar väl så ville jag vara med. Diskussioner förekommer ju regelbundet partipolitiskt om denna verksamhet. Alla partier i Nacka är inte överens om att Polar-verksamheten är den bästa.

I normala fall är det varje fredag och lördag kväll som gänget samlas på Planiavägen för att bekanta oss med varandra, dela upp arbetsuppgifter, informera varandra om händelser som kan vara på gång mm. Vid vissa särskilda dagar, tex Lucia eller Valborg kan Polarna också vara ute.

Det bör vara 2 vuxna socionomer och 4 ungdomar mellan 16-22 år. Det finns 10-15 ungdomar som är anställda men det är max 4 som kommer med varje kväll. Just den här kvällen när jag var med var en av socionomerna och en av ungdomarna sjuka så vi blev 5.

När vi fått på oss Polar-jackorna så tog vi Polar-bilen till Ica Maxi för att handla lite proviant inför kvällen. Väl i affären var vi välkända och föreståndaren pratade med oss en stund.

Vi bestämde oss för att åka till Fritidsgården på Henriksdalsberget, Glada Henkan. Där var det matfest. Människor i alla åldrar hade samlats och maten var nästan slut när vi kom. Vi pratade med föreståndarna och med gästerna. Jag passade på att äta en god hemlagad kaka till kaffet. Jourtelefonen ringde om att det var en föräldrafri fest på gång i en villa. Vi bestämde oss för att åka dit och på väg dit märkte vi att många ungdomar var på väg dit till festen. Även om det var mycket skratt så var det Det var lugnt och vi tyckte inte att vi kunde göra så mycket mer än att informera polisen om att de också skulle ta sig en titt där senare på natten.

Ett nytt telefonsamtal kom och nu från en orolig förälder vars dotter (17 år) hade åkt hemifrån för att förmodligen träffa en kompis i Orminge. Vi åkte vidare till Orminge fritidsgård där också många ungdomar samlats. Någon form av tävling pågick som många var engagerade i. under kvällen frågade vi oss runt om någon kände till tjejerna.

Vi åkte runt i Orminge med Polar-bilen bland annat i Orminge-parken. Där samlades ungdomarna i den kylslagna kvällen. De frös förstås men humöret var det inte något fel på. Många trevliga samtal om vad som hände och vi fick några tips också om var den försvunna tjejen kunde tänkas vara. Vi träffade även fadern till den försvunna dottern och han var mycket orolig.

När det dök upp ett rykte om att tjejerna kanske var på McDonalds på Vikdalsvägen bestämde vi oss för att åka dit. Många ungdomar var där men inte tjejerna. Så småningom insåg vi att vi inte kunde göra så mycket mer under kvällen. En av Polar-ungdomarna var under 18 år och måste vara hemma före kl 24. Det gjorde att vi avslutade kvällen med att köra hem samtliga samt även några ungdomar från McDonalds som skulle till Fisksätra.

Under kvällen fick jag bekräftelse på att Polarna Nacka har ett gott rykte hos ungdomar, polis, fritidsgårdar mfl. Ungdomarna som är anställda har ett stort kontaktnät och det gör att deras kunskaper kompletterar socionomernas kunskaper väl. Verksamheten fungerar väl och jag kan förstå att många vill ha jobbet som Polar-ungdom kan jag förstå.
Nu efteråt kan jag inte komma på att vi såg några från Nattvandrarna. Någon kväll/natt framöver ska jag ta och delta i det gänget också.

onsdag 25 november 2015

Internationella dagen mot våld mot kvinnor


Visste ni om att det är internationella dagen mot våld mot kvinnor idag? Det är FN:s generalförsamlings tredje kommitté som instiftat denna.
Jag hade ingen aning om det förrän jag läste i dagens Metro trots att denna dag kom till för 16 år sedan.
Egentligen är det oerhört trist att det måste instiftas en sådan dag men jag förstår också varför. I Metro finns följande hemska statistik:
  • Varje år dödas 17 kvinnor av en man de har eller har haft en nära relation till
  • Över 200 kvinnor har mördats av en närstående man sedan år 2000
  • 28400 kvinnor över 18 år misshandlades under år 2014
  • 29 kvinnor dog till följd av dödligt våld under år 2014
  • År 2014 anmäldes 1997 fall av grov kvinnofridskränkning
  • Under år 2014 anmäldes 20467 fall av olaga hot mot kvinnor
  • 6697 våldtäkter anmäldes år 2014. 94% av de drabbade var kvinnor
  • Ca 80% av det våld som sker mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig komma till polisens kännedom
I Nacka finns kvinnojouren till hjälp och även manscentrum för att nämna några insatser för att förhindra, lindra och minska våldet. Allt för många barn bevittnar våld och då finns barnahuset till hjälp.