torsdag 9 september 2010

Rättvisa tomträtter

Många familjer i Duvnäs utskog, Älta och Fisksätra som äger småhus med tomträtt har hamnat i en ekonomisk rävsax. Det beror på de skenande markpriserna i Nacka. I och med omregleringarna 2008 och därefter har Nacka kommun minst fördubblat och i många fall tredubblat avgiftsnivån. Småhusägare med små inkomster har tvingats sälja på grund av avgäldshöjningarna. Boende i området har reagerat på detta. De har även drivit frågan rättsligt. Dock utan att få gehör i rätten.

Vi i Folkpartiet i Nacka har länge försökt få med oss de andra partierna för att lösa problemen med de kraftiga avgäldshöjningarna och se över villkoren för friköp.

Av denna anledning så har vi knackat dörr för att samtala med de boende i dessa områden om tomträttsavgälderna.

Samtidigt har vi även informerat om vårt förslag – ett förslag som vi kallar för Rättvisa tomträtter och som vi presenterar här nedan.

Folkpartiet föreslår:
- att tomträttsavgälderna endast räknas upp med inflationen.

- att avgälderna framöver baseras på använd bostadsyta istället för taxeringsvärdet (samma som redan gäller för bl.a. flerbostadshus).

- nytt friköpserbjudande till rimliga villkor (efter 1 januari 2010 har inga av de kvarvarande tomrätterna friköpts, sannolikt p.g.a. höjda taxeringsvärden).

Folkpartiet i Nacka lovar att fortsätta kämpa för rättvisa tomträtter och rimliga friköpsvillkor. Tomträttsavgälderna i Nacka får inte bli en kommunal fastighetsskatt!

Inga kommentarer: