onsdag 8 september 2010

Vi vill ha kvar SaltsjöbananVi vill behålla Saltsjöbanan som järnväg i nuvarande läge. Det vill säga vi vill inte genomföra någon konvertering till spårväg. Däremot vill vi bygga fler dubbelspår och slå ihop Sickla och Nacka stationer med flera åtgärder för att förkorta restiden och möjliggöra ökad turtäthet. I detta ingår också modernisering/upprustning av stationer och tåg.


När det gäller depån i Igelboda så vill vi istället behålla depån i Neglinge. Om vi behåller Saltsjöbanan som järnväg så finns det inget behov av en ny depå på grund av längden på tågseten eller för att, som det är tänkt nu, kunna betjäna övrig trafik på tvärbanan.


De andra problem som finns när det gäller Neglingedepån vad gäller arbetsmiljön och markförhållandena med mera eftersträvar vi att lösa på den befintliga platsen. Det borde bli billigare och enklare än att bygga en helt ny depå.


Vi motsätter oss de förslag som kommit från de rödgröna att exploatera området mellan Fisksätra och Saltsjö-Duvnäs för att öka underlaget för Saltsjöbanan. Området utgör ett värdefull naturområde som ska sparas för kommande generationer.


Läs även vårt svar till NVP samt intresseföreningen Bevara Saltsjöbanan


Inga kommentarer: