torsdag 8 maj 2008

Rättvisa tomträtter!

Det nuvarande systemet med tomträtter för småhus i Nacka har spårat ur! Genom att avgälder och friköpsbelopp på ett helt orimligt vis kopplats till de skenande prishöjningarna på tomtmark i Nacka, så har många familjer hamnat i en ekonomisk rävsax. Trots att man genom åren har betalat sin tomt många gånger om fortsätter Nacka kommun att höja avgälderna med helt sanslösa belopp.
För en massa radhusfastigheter i Duvnäs Utskog höjs avgälden från nuvarande 8.500 kr per år till mellan det dubbla och tredubbla, höjningar på mellan 100% och 200% alltså. Inflationen har under samma period varit 15%.
Vi i Folkpartiet har länge försökt få med oss de andra partierna för att lösa problemen med de skenande avgälderna, hittills utan att lyckas. Vi hoppas att något eller några av de andra partierna tar sitt förnuft till fånga och stödjer vårt förslag.Vårt förslag går i korthet ut på:
- ett generellt tak för tomträttsavgälden sätts till 13 500 SEK/år för radhus- och kedjehustomter och 20 250 SEK/år för villatomter.
- att tomträttsavgälderna vid framtida omregleringar endast att uppräknas med inflationen inte som hittills med i takt med höjda marktaxeringsvärden.- att alla radhus- och kedjehusägare med tomträtt erbjuds att friköpa sin tomt för 300 000 SEK.

Inga kommentarer: