söndag 17 augusti 2008

Frågor om urvalsdatabasen (FRA-filtret)

Jag har tidigare skrivit om att jag saknar information om FRA:s urvalsdatabas, det s.k. FRA-filtret. Det finns som jag ser det minst ett par saker som behöver redas ut när det gäller sökbegreppen och uppdateringen av FRA:s urvalsdatabas:  1. Vi måste utgå ifrån att uppdateringar av databasen i huvudsak sker automatiskt, det har talats om en halv miljon sökbegrepp, hur går dessa till? Jag håller det för troligt att "träffar" genererar nya sökbegrepp, t.ex. om en träff på en IP-adress eller nån annan parameter indikerar att ett meddelande är intressant så hamnar mottagaren också i urvalsdatabsen så att man kan etablera om det finns ytterligare kopplingar mellan den personen (e-poatsadressen, IP-numret etc.) och andra sökobjekt. Detta gör i så fall att inte bara ett sökobjekts omgivning blir avlyssnad utan även omgivningens omgivning osv. Även utan att läsa innehållet i t.ex. e-mail så kan FRA effektivt kartlägga relationerna mellan ett stort antal människor. Information som givetvis kan vara oerhört integritetskränkande.

  2. Hur sker samarbetet med utländska partners? Det har av debatten tydligt framkommit att det viktigaste skälet för FRA att lyssna i kabel är att hitta information som man kan använda för byteshandel med utländska underrättelseorganisationer. Det sker sedan länge ett mycket omfattande samarbete med främst USA, t.ex. som ett led i kampen mot terrorismen. Ett samarbete som bl.a. Sverige driver på inom EU. Se EU-rapporten. En viktig fråga i det sammanhanget är om det är FRA själva som definierar sökbegreppen eller om man får sökbegrepp från sina utländska samarbetsorganisationer. Man kan t.ex. fråga sig om inte det samarbetsavtal som finns med USA när det gäller teknisk kompatibilitet för system, standarder, protokoll och metoder syftar till just detta. Man kan t.o.m. tänka sig att avtalets skrivningar om effektivitet och att undvika dubbelarbete syftar till att uppdateringar av sökbegrepp i urvalsdatabasen ska kunna ske automatiskt av den utländska partnern.Det skulle då innebära att våra myndigheter inte har någon som helst kontroll på den ”terroristjakt” som bedrivs i vår kommunikation. De personer, organisationer och företeelser som bedöms som intressanta av den utländska partnern kommer att avlyssnas oavsett om vi själva skulle bedöma att det vore motiverat. Riktigt besvärligt kan det ju bli om våra myndigheter och den utländska partnerns har olika uppfattningar om vad som t.ex. är en terroristorganisation. Om i så fall FRA får IP-adresser eller andra parametrar att sortera fram meddelanden som berör sökobjekt, som t.ex. kan vara flyktingar i Sverige, vilka sedan lämnas vidare för att hamna hos det lands säkerhetstjänst som personen flytt ifrån, så innebär det givetvis livsfara för personen ifråga och hans vänner och familj. Värt att notera att ovannämnda EU-rapport inte bara specifikt nämner USA som en viktig samarbetspartner i kampen mot terrorsimen utan även Ryssland.

Även om jag själv inte lyckats hitta några svar på dess frågor, så förutsätter jag att våra kloka riksdagsledamöter har det. Annars skulle de väl inte gärna ha kunnat rösta igenom FRA-lagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , _

5 kommentarer:

Lupus sa...

"Detta gör i så fall att inte bara ett sökobjekts omgivning blir avlyssnad utan även omgivningens omgivning osv."

FRA kommer antagligen att komplettera sin egen spaningslista med USA:s terrorlista. Råkar man då diskutera något med någon av de miljontals människor som är misstänkta, så riskerar man själv att hamna på listan och dra med sig alla man har kopplingar till.

"Så länge som din utländske vän inte sysslar med exempelvis terrorism eller utländska underrättelseoperationer riktade mot Sverige kommer ingen på FRA att ta del av er konversation." (Åkesson, Expressen-chatt, 2008-08-06)

ombudet sa...

Jag har en minnesbild från Estoniakatastrofen som jag tycker på ett bra sätt beskriver hur litet Sverige är och hur snabbt en felaktighet i avlyssnandet kan få konsekvenser för många.

Jag kände personligen inte någon som var med på Estonia. Däremot så visade det sig otroligt snabbt att jag kände flera som antingen kände någon själva eller som kände någon som kände någon som var ombord.
Så endast max tre led bort så fanns det någon som var bekant med någon ombord. Det var drygt 800 personer med på färjan.
Tycker detta visar att de farhågor som Lupus uttrycker stämmer skrämmande bra.

Lennart Nilsson sa...

lupus och ombudet,
man säger ju att sex led bort så känner alla människor på jorden varandra. Det är troligt att de flesta av oss två, tre eller fyra led bort har någon som står på USA:s terroristlista. Det är också förklaringen till att terroristlistan hela tiden sväller, alla är misstänkta.

Fredde sa...

Man ska nog utgå ifrån att FRA:s samarbetspartners i utlandet kan använda sina sökbegrepp i FRA:s filter.

Att FRA kan exportera sina sökparametrar till andra länder framgår av det dokument som Rapport publicerade i juni. Likaså att FRA utbyter trafikdata med sina partners.

Jag har svårt att tro att t.ex. NSA skulle låta sökbegreppen från FRA hamna i de amerikanska filtren, utan att kräva motsvarande prestation av den svenska myndigheten. Så vi kan nog utgå ifrån att det handlar om både import och export av sökparametrar.

Lennart Nilsson sa...

Tack,
det är alltså så illa som jag befarade. Det är skrämmande att regeringen mörkar med detta.