måndag 11 augusti 2008

Vem bestämmer vad som ska fastna i filtret?


Mark Klamberg har gjort följande skiss på hur FRA:s avlyssning är tänkt att fungera, genom att gå igenom tillgängliga författninsgtexter. Läs hans inlägg, liksom detta, eftersom det är den absolut bästa beskrivningen som finns om vad Sveriges Riksdag faktiskt har beslutat om i den här frågan. Särskilt bör de riksdagledamöter som röstade Ja till förslaget ta sig en funderare på om det verkligen var det här som de trodde att de röstade igenom.
En av de viktigaste punkterna i resonemanget blir vem som definierar vad som ska finnas i källdatabasen urvalsdatabasen, det s.k. FRA-filtret. Det är ju knappast ord som Usama, bomb eller Semtex, utan t.ex. IP-adresser och andra tekniska parametrar liksom klartextbegrepp som namn och adresser.
Vi vet att huvusyftet med FRA:s spaning är att använda informationen för att byta till sig annan information från främmande makt, i första hand andra EU-stater och USA, men kanske också Ryssland.
Den fråga som jag ställer mig är, kommer de sökbegrepp som läggs in i källdatabasen urvalsdatabasen också att komma från dessa samarbetsländer. Kommer t.ex. NSA eller FSB att förse FRA med IP-adresser, namn, fysiska adresser eller andra sökbegrepp för att möjliggöra FRA:s spaning? Det är en oerhört central fråga att få svar på, för om så är fallet kommer med stor sannolikhet FRA att användas för syften som kränker mänskliga rättigheter. Vad hindrar att FRA plockar fram uppgifter om tjetjenska (eller kanske georgiska) terrorister/frihetskämpar som gör att antingen de själva eller deras familjer torteras och mördas, antingen genom att FRA själva lämnar över informationen till ryssarna, eller att ett tredje land gör det?
Vi behöver ett försvar inte massavlyssning av svenska folket!
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , _

5 kommentarer:

Mark Klamberg sa...

Lennart,
Roligt att du uppskattade min skiss. Bara för att unvdika missförstånd. Källdatabasen är något annat än Urvalsdatabasen (FRA-filtret). Med urvalsdatabasen (FRA-filtret) skiljer man ut den information som sedan lagras i källdatabasen. Från källdatabasen hämtar FRA:s analytiker material till dina sina anlyser och rapporter.

Mark Klamberg sa...

Massor med stavfel. Försöker en gång till.

Lennart,
Roligt att du uppskattade min skiss. Bara för att undvika missförstånd. Källdatabasen är något annat än Urvalsdatabasen (FRA-filtret). Med urvalsdatabasen (FRA-filtret) skiljer man ut den information som sedan lagras i källdatabasen. Från källdatabasen hämtar FRA:s analytiker material till sina anlyser och rapporter.

Lennart Nilsson sa...

precis, jag ska genat ändra texten.

Dan sa...

Roligt namn de har valt
"samverkanspunkt"
tydlig koppling till militärt
språkbruk....för en civil myndighet?
Ja inte så viktigt, men
"samverkan" som ord för mig innebär implicit att utbyte sker, dvs "dubbelriktad nytta"
om man bryter ner det:
"samma/tillsamans verkan" och kastar om orden:

"verkar tillsammans".....men FRA och deras aktiviteter kommer ju på inget sätt att stödja eller generera mervärde för internet operatörerna utan bara en kostnad....

mer korrekt benämning vore: "avtappnings punkt" eller
kontroll punkt, övervaknings punkt
spion punkt eller varför inte "storebror kopplet" men det kanske blir för tydligt vad det handlar om då .....kallt och hårt...

bakom ordet "filtrering" kan man gömma/dribbla bort mycket samt många också.....men det får någon annan skriva om

-Dan

Britt-Marie Norelius sa...

Utmärkt att fp-Nacka skriver om detta - många fp-avd snackar ju bara sinsemellan! Bravo Mark K, som reder ut för oss alla fakta. Själv, också liberal ger jag ett bildlbevis på min blogg (http://norelius.blogspot.com) hur Internet fungerar över gränserna. Jag klickade i Sverige på en svensk länk, men fick svar som om jag klickat utomlands. Jag skrev brev till alla i Riksdagen dagen före voteringen, enkelt tack vare www.stoppafralagen.nu. Svar jag fick från mina egna liberaler höjde mina ögonbryn... Jag är besviken på ett antal liberal med det viktiga voteringsfingret.