söndag 17 augusti 2008

FRA:s och NSA:s superdatorer

Förra året installerade FRA en av världens kraftfullaste superdatorer, den består av 13 728 HP BL460c bladeservrar. Tittar man på den senaste (juni 2008) listan över världens 500 största datorer så finner man en del intressanta detaljer. Av de 500 så används 11 för vad som förefaller vara försvarsändamål, 1 i Sverige, 1 i Storbritannien och 9 i USA.

Den brittiska används inom det brittiska kärnvapenprogrammet. Av de amerikanska finns tre olika modeller, 3 st. IBM x3650, 2 st. HP Cluster 6000 och och 4st. HP Cluster 3000. Det är de senare som är intressanta eftersom de är av samma modell som FRA:s och beställda under 2007 och 2008. Som kund för både HP Cluster 6000 och HP Cluster 3000-datorerna anges "Government Classified", vilket torde vara NSA. Att FRA har valt samma datormodell som NSA kan förklaras av detta samarbetsavtal, med USA när det gäller teknisk kompatibilitet för system, standarder, protokoll och metoder i kampen mot terrorismen.

Om man tittar på datakraften för FRA:s dator jämfört med de som troligen köpts av NSA, så ser man att FRA-datorn har en kapacitet på 146,43 Teraflops, medan NSA:s fyra HP Cluster 3000 har en sammanlagd kapacitet på 78,82 Teraflops och deras två HP Cluster 6000 sammanlagt 39,32 Teraflops. Vi måste ju givetvis räkna med att NSA har mängder med äldre, mindre datorer som inte platsar på listan.

Men det förefaller ändå som att FRA har skaffat sig exceptionellt stor datorkapacitet. Väsentligt större än den sammanlagda kapciteten hos alla NSA:s största och senaste datorer. Varför då? Beror det på att FRA har en betydligt större volym på t.ex. kryptografin än NSA? Eller hänger det samman med massavlyssningen av svenska folket? Det som talar för det senare är att man valt en systemlösning som förefaller vara optimerad för att vara transaktionsintensiv snarare än för beräkningar. Lösningen har framför allt extremt hög bandbredd.

Att man valt samma systemlösning som NSA innebär också att blir lättare att automatiskt utväxla information, både när det gäller input, t.ex. sökbegrepp och output dvs. resultatet. Vi ser framför oss en situation där amerikanska myndigheter som sysslar med terroristbekämpning i praktiken själva får tillgång till vår elektroniska kommunikation.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , _

4 kommentarer:

Leif Nixon sa...

Intressant resonemang, även om jag inte håller med i alla detaljer.

Det går inte att dra några växlar på att både de hemliga amerikanska systemen och FRA:s Ellen är levererade av HP. Vid varje given tidpunkt tenderar det att finnas en eller två leverantörer som ligger snäppet före de andra i pris-prestanda-förhållandet, beroende på hur de ligger till i sina produktcykler och på hur mycket marknadsföringspengar de är villiga att spendera på att subventionera de här högprofilsystemen. I fjol låg HP bra till, och NSC har på sistone köpt flera HP-kluster.

I praktiken spelar det ingen roll vad det står för namn på datorlådorna - en PC är en PC. Det har ingen betydelse för FRA:s och NSA:s möjligheter att samarbeta.

Dessutom vill jag nog hävda att FRA:s system är väl optimerat för tätt kopplade parallella beräkningsproblem. Ellen skulle till exempel vara ett utmärkt system för väderprognoser eller kvantkemiberäkningar.

Erastmus sa...

"Ellen skulle till exempel vara ett utmärkt system för väderprognoser eller kvantkemiberäkningar."

För att inte tala om en bra resurs till cancerforskare.. och andra forskare som undersöker terminala sjukdomstillstånd eller dylikt.

Ellen hade förmodligen blivit ordentligt uppskattad till exempel vid Linköpings Superdatorcenter i det intresset istället för att vara till hjälp till ett fåtal.

Leif Nixon sa...

Ja, jag - eh - råkar jobba på NSC.

Lennart Nilsson sa...

leif,
tack för intressanta och initierade synpunkter. Jag tror dock att samarbetet mellan FRA och NSA nog kan underlättas om man använder samma plattform. Självklart kan man föra över data, protokoll m.m. även om man valt olika systemlösningar, men jag antar att det kan finnas andra tekniska aspekter där samarbetet underlättas av gemensamma teknikval.
Anledningen att jag misstänker att dessa datorer köptes av NSA är att man i samtliga dessa fall anände samma kundebeteckning "Government Classified".
När det gäller huruvida systemlösningen är lämplig för transaktions- och bandbreddsintensiv verksamhet så är det en spekulation som jag mest grundar på HP:s marknadsföring av den aktuella modellen av BL460c. Självklart klarar en burk på 146,43 Teraflops att beräkna det mesta.