tisdag 27 maj 2008

Sorgligt...

Ibland läser man nyheter som får en att vilja gråta. Men också inse att vi måste handla. En sådan nyhet är DN:s artikel om det ofattbara lidande som vi tillåter att några av våra mest sjuka medmänniskor utsätts för. Människor om lider av schizofreni har minst lika mycket människovärde som statsministern, Thomas Bodström och Victoria. Ändå får de väldigt lite hjälp. Och situationen blir allt eländigare, dödligheten stiger och en allt större andel ligger döda, ensamma under lång tid innan de upptäcks. Om vi tror på alla människors lika värde så måste vi se till att förbättra vården och stödet till de som är drabbade av allvarliga psykiska sjukdomar. Det borde vara en förutsättning för att få kalla sig ett civiliserat samhälle...

Vi har tidigare skrivit om detta här.

Inga kommentarer: