måndag 26 maj 2008

Briggen Tre kronor af Stockholm

Frågan om Nacka ska stödja briggen Tre kronor af Stockholm var uppe på kvällens kommunfullmäktigemöte. Det har blivit en följetong som kanske inte handlar så mycket om själva båten. Briggen har blivit en symbol för frågan om var gränsen går för kommunalpolitikers ekonomiska välvilja gentemot allting gott och trevligt här i världen. Det är givetvis i grunden en ideologisk fråga. Som liberal anser jag att gränsen måste sättas utifrån ett rättighetsperspektiv. Kommunen har inte rätt att ta ut mer i skatt av individen än som krävs för att finanisera det som vi som individer har rätt till, men som vi inte kan få tillgång till om inte kommunen eller staten ser till at det sker. Vad vi har rätt till som medborgare och huruvida det finns andra metoder än att staten/kommunen går in är det som politiken till stor del handlar om, eller åtminstone borde handla om. Vare sig man är supersocialliberal eller libertarian så måste man ställa sig dessa två enkla frågor. Tyvärr ser det sällan ut så i verkligheten. Frestelsen är alltid stor för kommunalpolitiker av alla kulörer att satsa på det som verkar trevligt. Att Briggen blev en symbolfråga i det här sammanhanget handlar nog mest om att motiveringen till att Nacka skulle satsa pengar på projektet, i dess första version, var helt bedrövlig. Vi fick visserligen till en åtreremiss, men av debatten framgick det att frågor om ideologi har mycket liten plats i kommunalpolitiken. Att sossarna över huvudtaget inte ser problemet är väl inte särskilt förvånande, men att våra alliansbröder och systrar (minus en ledamot) inte gör det, gör mig faktiskt lite besviken. Vi borde kanske ha mer diskussioner om ideologi...

Inga kommentarer: