fredag 7 september 2007

En av våra största folksjukdomar

DN rapporterar att forskarna har tagit ett avgörande steg i förståelsen av schizofreni. Det är en oerhört gjädjande nyhet. Så småningom kan vi få mediciner och behandling inte bara mot symptomen utan också mot själva sjukdomen.
Schizofreni är en våra största folksjukdomar, ca. 1% av befolkningen drabbas. Ofta, men inte alltid leder detta till ett allvarligt handikapp, det blir svårt för den drabbade att arbeta och fungera i olika sociala sammanhang. I svåra fall kan det också vara svårt för den sjuka att överhuvudtaget klara sig själv, många lever i djup misär, långa vistelser på sjukhus är också vanligt. Självmord och annan överdödlighet är mycket vanligt bland de sjuka, samtidigt som många lever så pass isolerade att mörkertalet är stort.
Denna stora grupp människor glöms ofta bort av samhället. Forskningen har varit oerhört eftersatt, även om de projekt som bedrivs håller hög kvalitet. Det har inte heller direkt varit ett prioriterat område från politiskt håll, och resurserna för att hjälpa denna grupp är fortfarande extremt eftersatta.

Inga kommentarer: