onsdag 20 augusti 2008

Vi befinner oss inte i krig, alltså behöver vi inte krigslagarFilosofen och juristen Lena Halldenius analyserar, i en smått fantastiskt bra artikel i SvD, FRA-lagen och debatten kring lagen utifrån Kants Den eviga freden.
Hon konstaterar att vi vanliga svenskar står upp för de konstitutionella värden som garanterar fred och demokrati; "[o]m man inte ser någon anledning att tycka att man lever i ett krigstillstånd ser man inte heller någon anledning att acceptera krigslagar." Det är detta som makthavarna i Rosenbad inte verkar ha förmågan att fatta.


"Makthavarna i regeringen tror på kvasireligiöst allvar att de är särskilt skickade att veta vad som är rätt och tror på samma kvasireligiösa allvar att folk är benägna att helt enkelt lita på det. Folklig opposition blir då ett pedagogiskt problem, en missuppfattning, som man löser genom att förklara en gång till."Problemet för Reinfeldt är att en politiker i ett demokratiskt land som tror att han är mycket smartare än folket snart kommer att upptäcka att folket inte håller med om det, "[v]i är medborgare, inte skräckslagna får."


Också förra justitieministern, ordföranden i riksdagens justitieutskott, förre AIK-spelaren, advokaten, 4-barnspappan, författaren osv., Thomas Bodström, mannen som gett upphov till begreppet Bodström-samhället, skriver om FRA-lagen på DN Debatt.

Han anser att det bör finnas en befogad brottmisstanke innan man avlyssnar en enskild person, det vill säga samma idé som folkpartiets Birgitta Ohlsson lanserade tidigare i sommar.


Mark Klamberg gör i en utmärkt artikel på SvT Opinion åter klart varför FRA-lagen innebär massavlyssning. Jag hoppas att FRA-förespråkarna med Tolgfors i spetsen slutar stänga ögon och öron och läser åtminstone detta.


Summa summarum, medborgarnas kamp för våra demokratiska rättigheter kommer inte att försvinna av sig själv, bara för att regeringen gömmer sig.


4 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Det är väl tyvärr så att våra makthavare befinner sig i skiktet under "Superclassen", men vill kvalificera sig dit. (Jfr D Rothkopf bok.)
Alltså vill man (riksdagen) kontrollera oss vanliga Svenssons. I st f att hålla tummen i ögat på den verkliga makten.

Det behövs en liberal som Adolf Hedin i dagens svenska politik. En som ser sig som folktribun, inte som FRA-agent.

Gun Svensson sa...

Nej, jag tror faktiskt att det är så enkelt som att dom skrämt upp sig själva och sedan gör prestigen resten. Hur hjälper vi statsministerna att backa utan att förlora ansiktet?

Blg sa...

I och med Sahlins och Bodströms agerande måste Reinfeldt kraftfullt ta initiativet till en omformulering av lagen på ett sätt som går längre och ingjuter förtroende hos majoriteten av väljarna, eftersom massavlyssningsdelen av lagen såvitt jag kan se nu i praktiken är stendöd. Detta implicerar en hel pudelfarm. Om han försöker rädda sitt ansikte så kommer man att förlora patienten, vad det gäller är att rädda alliansen.

Tyvärr så har jag mycket svårt för att se att Reinfeldt kommer att göra det. Hittills har hans hantering av frågan, som jag ser det, blivit en katastrofal belastning för alliansen. Man kan lungt säga att det finns brister i fingertopskänslan.

Lennart Nilsson sa...

Jo, Reinfedlt har definitivt försökt hantera situationen med Lovikkavantarna på. Jag skulle bli grymt imponerad av honom om han kunde ta sig ner från sitt elfenbenstorn, göra ett par pudlar på vägen ner och landa blanda bland sina väljare.