söndag 24 augusti 2008

Vad menar hon?

Jag känner ett antal riksdagsledamöter från flera olika partier, nästan alla av dem är inte bara hårt arbetande och supertrevliga, de har också nånting innanför pannbenet. Sen finns det en väldig massa riksdagsledamöter som jag inte känner. jag utgår från att de allra flesta av dem också är duktiga, smarta och högt kvalificerade människor. Ibland ser man vissa riksdagsledamöter som uttalar sig på ett sätt som gör att man misstänker att de inte tillhör den gruppen. Oftast handlar det om personer från de två stora partierna som fått en riksdagsstol efter att ha slickat kuvert i några decennier. Sedan finns det fall som förvånar en.

Eva Selin Lindgren är centerpartiets enda ledamot från Göteborg. Hon har alltså ett stort ansvar att se till partiet åter kan få ett fotfäste i Sveriges andra stad. Hon har under lång tid varit aktiv i freds- och miljörörelsen. Hon är dessutom kärnfysiker och har arbetat som professor och universitetslärare i fysik och miljö vid Chalmers, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås. Hon har framför allt forskat om mikro- och nanopartiklar i den luftburna miljön. Eva Selin Lindgren är uppenbarligen en av de mest kvalificerade i riksdagen och har förmodligen ett gäng innanför pannbenet.

Därför undrar jag vad hon menar i sitt svar på de frågor som Emma skickat henne.

Först Emmas fråga:

"Kära politiker,
Jag skriver till dig och alla andra i riksdagen angående den senaste tidens debatt om FRA-lagen. Det framstår som klart och tydligt för mig, att det enda vettiga alternativet är att riva upp lagen. Att inte tillåta installation av utrustning som speglar all information som passerar i kablarna till tredje part, är redan i höst av yttersta vikt.
De närmaste månaderna kommer vi att anfallas av datalagringsdirektiv, telekompaket och vi skräms av det lilla vi fått veta om ACTA-avtalet, förhandlingar som bedrivs i hemlighet. PKU-registret ska släppas till polisen, brev ska förses med rfid-chip för att kunna spåras. Vi kommer dessutom tvingas underkasta oss hemlig dataavläsning, utan att vara misstänkta för brott. Ett flertal lagar har sedan tidigare redan trätt i kraft som urvattnat rättssäkerhet och demokrati.
Sammantaget med FRA-lagen ser vår framtida personliga frihet och vårt rörelseutrymme ut att bli minimalt. Åsikter och tankar ska vara staten tillhanda både i realtid (med FRA-lagens försorg) och retroaktivt (med datalagringsdirektivets försorg). Vi befinner oss under ständig attack från statligt håll, utan att vara skyldiga till några brott, och oron är stor för vad detta innebär.
Är du som politiker medveten om att framtidsvisionerna ni, medvetet eller inte, bidrar till alienerar era väljare? Ska verkligen vi medborgare snällt backa undan för dessa attacker och acceptera att vi ständigt måste bevisa oss vara oskyldiga? Vad har du personligen för visioner och tankar om hur vi som land ska se framtiden an? Ditt svar kommer att redovisas på min blogg, opassande.se.

Med vänliga hälsningar
Emma Marie Andersson


Och sedan Eva Selin Lindgrens svar:
“Jag tror att du missuppfattat vad det är fråga om. Har du läst Odenbergs debattartikel i dagens DN? Gör gärna det och återkom med rätt information och befogad kritik som är mycket välkommen. Vi inom Centern vill ha ett starkt integritetsskydd för dig och alla svenskar. - Det är faktiskt förbjudet för bl a FRA att avlyssna, avläsa korrespondens från och till en svensk medborgare. Det måste bli tekniska system som inte tillåter detta.
Expertisen säger att det går att ordna sådana system innan de når FRAs datasystem. - Däremot är det många svenskar som frivilligt loggar in sig på nätet, anlitar Google m fl, och det är därför många operatörer som ser och hör dig och varken har ansvar eller kontroll, och som du själv inte vet om. - Det vore bra om du kan ta itu med alla sådana nät- och teleoperatörer i stället. De är mycket farligare inslag i informationssamhället. Det var ju inte en slump att journalisterna och Google var oroliga för FRA-lagen. Journalisterna var oroliga över att “deras” skandaler och nyheter skulle läcka ut och Google har ju en stor marknad i Sverige och världen. Många av dem som desinformerar vill själva ha ensamrätten till våra personliga data.”


Anledningen till att journalister är skeptiska till FRA:s möjligheter till massavlyssning är alltså inte att de vill försvara det grundlagsskyddade källskyddet, som ju är en förutsättning för den granskande journalistiken. Nej, det handlar istället om att Se och Hör är rädda för att deras smygtagna snuskbilder, via FRA ska leta sig fram till allmänheten utan att de behöver köpa tidningen. Om det är så att FRA tänker sprida bilderna gratis eller om man tänker starta en konkurrerande tidning, FRA och Hör, framgår inte av hennes svar.
På motsvarande sätt är Google orolig att FRA ska börja använda de personuppgifter som de inte får lagra i de mail som de inte får läsa, för att ge sig in på sökordsannonseringsmarknaden...

Eftersom Eva Selin Lindgren uppenbarligen är både intelligent så måste hon i sitt arbete som riksdagsledamot ha fått tillgång till helt revolutionerande uppgifter om motiven bakom FRA-lagen. Frågan är borde inte dessa uppgifter också delges allmänheten, så att dessa slapp sväva i okunnighet längre.

Nu har också den oförtröttlige Mark Klamberg skrivit till Eva Selin Lindgren, liksom till moderaten Jan Ericsson.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , _

4 kommentarer:

Michael Gajditza sa...

Goddag yxskaft är nog den första tanken då jag läser hennes svar. det är å andra sidan inte ovanligt bland riksdagsledamöterna att de avlevererar märkliga svar och kommentarer i den här frågan.
Här ett exempel från Carl B Hamilton som svarar på frågan om bloggarna för att betraktas som seriösa själva måste utforma ett förslag till lagstiftning:

"a) finns ett behov av att skydda svenska medborgare eller Sverige?
b) kan signalspaning vara ett verksamt medel för att lösa den uppgiften?

Om du inte svarar ja på båda frågorna är naturligtvis ditt motstånd självklart och närmast trivialt. Om du svarar ja på frågorna uppstår frågan hur en fra-lag ska utformas."

Mycket yxskaft även i det svaret. rekordet bland de jag har sett tar iaf Kd riksdagsmannen Ingvar Svensson som konsekvent förolämpar så många han kan. Bl.a har han delat in bloggarna i två grupper. Den ena, menar han, lider av hybris och resten är fildelare....Här är adressen till hans blogg, den är på sitt sätt mycket underhållande.
http://svenssonbloggen.blogspot.com/

Lennart Nilsson sa...

Jo, jag har tidigare kommenterat Ingvar Svensson och Katarina "jag är en positiv smålandstjej" Brännström. Skillnaden är att både Eva Selin Lindgren och Carl B Hamilton är uppenbart intelligenta och bildade människor som borde ha frömåga att granska olika arguments relevans och giltighet. Ingvar och Katarina är ju lätta att skratta åt, Eva och carl B är komplicerade eftersom de levererar så erbarmeliga argument trots att de borde veta bättre.

Michael Gajditza sa...

Håller med dig ang. Carl B eftersom jag läst, hört och sett honom tidigare i olika sammanhang. Eva Selin känner jag inte till alls. Om jag får generalisera lite så måste jag påstå att alltför många av ledamöterna verkar veta alltför lite i den här frågan. Jag är själv rätt nybliven bloggare men har inte kunnat undgå att imponeras av de kunskaper som finns hos väldigt många. Just i denna fråga har många alldeles uppenbart också bemödat sig om att söka kunskap. Så vad gäller både kunskaper och argument så är vi bättre rustade. Bara att hoppas att det räcker.

Lennart Nilsson sa...

Det är det som är så fantastiskt med diskussionen på nätet. Alla plockar fram fakta om alla detaljer, saker diskuteras och utvärderas, argument luftas och bryts... Det är så en politisk process borde fungera, men alltför sällan gör.