onsdag 30 april 2008

KD, medeltiden och demokratin

Kristdemokraterna kräver på DN Debatt en handlingsplan för att rädda äktenskapet och mamma-pappa-barn-familjen. Det är två av partiets riksdagsmän, förre kd-ledaren Alf Svensson och Mikael Oscarsson, som fortsätter partiets försök att kravla sig upp ovanför 4%-spärren med hjälp av helt bisarra utspel. Det samhällsproblem som dessa bägge herrar ser som det mest grundläggande är skilsmässor och kärnfamiljens upplösning. Så långt är det en föga överraskande ståndpunkt från ett högerkristet och moralkonservativt parti med medeltida faiblesser.
Men nu vill partiet gå betydligt längre än så; nu "måste riksdag och regering tillsammans med berörda myndigheter aktivt verka för att främja äktenskapet och familjen som institutioner." Inte nog med det "[a]lla politikområden ska genomsyras av ett familjeperspektiv. Alla politiska beslut ska konsekvensbeskrivas utifrån hur familjerna påverkas. En handlingsplan ska upprättas för att stärka äktenskap och familjer. "

Kort sagt, alla demokratiska beslut ska kunna överprövas huruvida de stämmer överens med den medeltida moralsyn som KD står för. De politiska beslut som fattas får inte längre vara neutrala vad gäller människors val av samlevnadsform. Skilsmässor och annat omoraliskt ska bort, dvs. människor ska tvingas kvar i havererade äktenskap för att passa in i KD:s bild av Tomtebolyckan. Människors mest grundläggande fri- och rättigheter ska inskränkas och ersättas med religiös fanatism.

När artikelförfattarna skriver, "[l]åt oss nu se att regeringen i god tid före valet 2010 tar nästa steg och visar att den står för en ny, modern familjepolitik," kan jag dock inte annat än intämma. Fast den nya, moderna familjepolitik bör bygga på att vi säger nej till vådrnadsbidrag och ja till en könsneutral äktenskapslagstiftning!

Se också SvD

3 kommentarer:

Martin sa...

Bra rutet! Jag har översatt alltihop och lagt upp texten på min blogg.

Unknown sa...

Jag tycker det känns väldigt 2008 över Lennarts inlägg och att det verkligen visar att KD står för något som är gammalt och omodernt! Världen består av så mycket fler fantastiska familjekonstellationer än man-kvinna-barn samt att det är väl kärlek som ska föra samman människor och inte "tvång" vilket det skulle bli om skilsmässor är ovälkommet. Om en mamma och pappa håller samman "för barnens skull" så märker barnen det och det blir bara negativt i slutändan för barn upptäcker att föräldrarna inte är sanna då.

Sen är det självklart med ett JA till könsneutralt äktenskap!

TRÄDGÅRD - en nödvändighet sa...

Staten kan se som sin huvuduppgift att värna om ingående individers fri- och rättigheter. KDs tendens till att intervenera i människors privata angelägenheter, som familjebildning och skilsmässor,
är en tendens som både är gammalmodig och löjeväckande.
Värna individens frihet att välja och tänka själv istället.