tisdag 16 juni 2015

Bättre belysning - mer trygghet!

Idag lägger Folkpartiets kommunalråd, Gunilla Grudevall-Steen, ett initiativ i Nackas Natur- och Trafiknämnd som går ut på att man ska ta fram en belysningsstrategi.

Vi vet att belysning i offentliga miljöer är riktigt viktigt, och många andra städer arbetar med strategiska planer för detta. Nacka växer, och detta ska förstås beaktas när man bygger stad, men också tillämpa i hela kommunen. Bättre belysning ger en tryggare miljö, och när våra offentliga rum - gator, gångtunnlar, parker, gångvägar mm - upplevs som trygga så vill också fler vistas ute. Därför behöver vi ett genomarbetat tankesätt kring detta.

Det vore också roligt att skapa några lyckade installationer som kan bli upplevelser i sig.

En självklar komponent är belysning på gångvägarna i våra naturreservat, som t.ex. Nyckelviken och Långsjön.
Vi ska bygga ett upplyst och tryggt Nacka!

 

Inga kommentarer: