söndag 21 juni 2015

Undersök förutsättningarna för ett "sportotek" i Nacka

Ett "sportotek" kan gynna mångfalden och miljön. Det skriver Louise Granath, vice ordförande fritidsnämnden, och Helena Håkansson, ersättare fritidsnämnden, i Nacka Värmdö Posten den 8 juni och Mitt i Nacka den 16 juniFolkpartiet har lämnat ett initiativ till Nacka fritidsnämnd om att utreda förutsättningarna för att bygga upp ett sportotek i Nacka. I Luleå kommun finns redan ett sportotek, läs mer om detta här.

Inga kommentarer: