måndag 25 maj 2015

Vi satsar stort på simhallar i Nacka!


De kommande åren ska två nya simhallar byggas i Nacka. Den ena byggs för att ersätta nuvarande Näckenbadet i Saltsjöbaden, som är i dåligt skick. Den andra ska byggas i Boo, och det är extra roligt då vi i Folkpartiet drivit frågan i många år. En särskilt simhallsutredning har tittat på var simhallarna bäst ska placeras, och beslutet kommer slutligen tas i kommunfullmäktige före sommaren.

För oss i Folkpartiet har det varit viktigt att komma fram till en välgrundad ståndpunkt, och vi har därför haft många dialoger med medborgare, föreningar och andra intressenter, innan vi landade i vårt ställningstagande. Det finns för- och nackdelar med alla alternativen.

Vad gäller Boo kommer vi förorda placering vid Myrsjö IP. De huvudsakliga skälen är att det blir trångt att få in en simhall vid Orminge centrum, samt stor brist på parkeringsplatser. Myrsjö har nästan lika god kollektivtrafikförsörjning och där kan man dessutom parkera. Man tänker sig också ett slags idrottscampus, vilket även de olika idrottsföreningarna förordar.

I Saltsjöbaden/Fisksätra stödjer vi en ny simhall i Saltjöbaden, där nuvarande Näckenbadet ligger. Det främsta skälet är att den kan finnas på plats snabbare och till ett lägre pris än en motsvarande anläggning i Fisksätra. Det är dessutom redan nu ett mycket väl fungerande idrottscentra med både isbana, fotbollsplaner och friidrottsanläggning, och det finns ytterligare utvecklingspotential.

Det betyder inte att vi inte vill satsa i Fisksätra, för det vill vi verkligen. Vi tror på en förnyelse av området som kallas Gröna Dalen. Vi vill se viss ny bebyggelse där men framför allt ett trivsamt aktivitetsområde med promenadvägar, fotbollsplaner, caféer och lekplatser. Folkpartiet föreslår också att Fritidsnämnden får se över behovet av nya fritidsanläggningar i Fisksätra, så att vi kan planera för kommande satsningar.  

1 kommentar:

Marre sa...

Hej Folkpartiet i Nacka. Jag hoppas att ni följer sidan "Simhall i Fisksätra" på Facebook. Det bör ni göra. Jag röstade på er i både kommunal- och landstingsval för att jag var trött på Moderaternas brist på respekt för skattemedel (nya sjukhus, utförsäljning av bostäder till reapris, uruselt skötta projekt som kommunhusets ombyggnad osv). Jag trodde i min enfald att Folkpartiet med sin tradition av socialliberalism skulle stå emot detta med litet mer luft under vingarna. Men, jag hade fel. De trötta (och helt felaktiga) argumenten i detta inlägg visar klart och tydligt att Folkpartiet Nacka inte har någon ambition att vara något annat än ett stödparti till Moderaterna. Och inte har någon respekt för sina väljare och skattebetalare.

https://www.facebook.com/simhallifisksatra/posts/848867458501879:0