onsdag 20 maj 2015

Nya äldreboenden behövs både i Ältadalen och i Älta centrum

Folkpartiet Liberalerna ser positivt på att det byggs ett nytt särskilt boende för äldre i Ältadalen. Då behovet av äldreboendeplatser kommer öka markant de närmaste åren är frågan mycket angelägen. Vi ser fram emot att inom kort få ett modernt och trivsamt äldreboende i Ältadalen som på bästa sätt ger förutsättningar för de boende att få sina önskemål och behov tillgodosedda. Närheten till en förskola, en trevlig och tillgänglig utemiljö samt samlingslokaler som möjliggör en aktiv fritid i samverkan med föreningslivet är viktiga inslag i verksamheten.


Närheten till en aktiv och levande centrummiljö efterfrågas av många äldre, och just detta önskemål uppfylls tyvärr inte i Ältadalen. Det kommer att dröja några år till innan det finns en färdig detaljplan för Älta centrum, och för att kunna erbjuda platser i närtid till de som behöver och vill bo i just Älta, skulle det vara omöjligt att avvakta med ett nytt äldreboende i Ältadalen. Nuvarande äldreboende i Älta Centrum kan finnas kvar tills att ytterligare ett nytt äldreboende blir klart i Älta Centrum.


När detaljplanearbetet för Älta centrum kommer igång avser Folkpartiet att se till att det planeras för ytterligare ett äldreboende i anslutning till Älta Centrum. I framtiden kommer behovet av äldreboenden i Älta att öka, och för Folkpartiet är det självklart att det då även kommer att finnas ett modernt och trivsamt äldreboende mitt i centrum i markplan, med en tillgänglig och attraktiv utemiljö med möjlighet till dagligt umgänge samt närhet till service och kommunikation.


Monica Brohede Tellström (fp)
ordförande Äldrenämnden i Nacka

 Mats Granath (Fp)
ledamot i Kommunfullmäktige i Nacka

 

 

Inga kommentarer: