torsdag 2 april 2015

Morningside - för mycket buller för att bebyggas?

I senaste numret av Mitt i Nacka (31 mars) kan man läsa att landstingets trafikförvaltning (SL) anser att bullerutredningen som gjorts inför ev. ny bebyggelse på Morningside är gjord på felaktiga grunder och kanske måste göras om. Enligt landstinget har man mätt som om Saltsjöbanan var en spårvagn. Tåg bullrar mer. Dessutom anser trafikförvaltningen att det är alldeles för långt till kollektivtrafik, nämligen 800 m.

Slutsatsen är att Folkpartiet får kvalificerat medhåll på ett par av de viktiga punkter som vi hävdat från början dvs för mycket buller och för långt till närmaste station. De finns fler skäl som talar mot att över huvud taget placera bostäder på denna landremsa bl.a. osäker trafiklösning på  den smala vägen.

Inga kommentarer: