måndag 6 april 2015

Fattigdom, tiggeri och EU-medborgare

Jag var på ett seminarium förra veckan som arrangerades av socialtjänsten i Nacka för oss politiker och tjänstemän i socialnämnden och arbets- och företagarnämnden.  En projektledare för socialtjänsten i Stockholms stad höll i trådarna.

Allt fler fattiga EU-medborgare har kommit till Sverige och Stockholm senaste tiden i hopp om att försörja sig. Många hamnar tyvärr på gatan och tvingas tigga. Socialtjänsten i Stockholm räknar med att det i november 2014 fanns 500 personer och antalet har fördubblats sedan 2013.
Man känner till att det finns 64 boplatser, varav 42 st tillhör fattiga EU-medborgare, 9 st av personer med tillhörighet i Stockholms-området och 13 st som är oklara. Boplatser handlar om husvagnar, tält, tillfälliga skjul mm.
Alla fattiga EU-medborgare kommer inte bara från Rumänien och Bulgarien utan de kan även komma från Polen, Spanien och Italien. Inte helt ovanligt att de som kommer från Spanien och Italien är tredjelandsmedborgare (tex Marocko).


I media låter det lite som om att det inte händer något men det är inte riktigt sant. Insatser finns. Socialtjänsten får bara arbeta med akutinsatser och det görs biståndsbedömningar.  Det handlar då om rätten till resa hem, mat, logi mm. Ca 90% av de som är här vill egentligen vara hemma och 480 personer har beviljats hemresa med buss under år 2014 efter en biståndsbedömning.


Socialtjänsten i Stockholm har särskilt team som söker upp personer. De har som uppgift att uppmärksamma om barn far illa eller något annat som kan vara akut. Det finns barn som tigger men de är som tur är få. De är dessutom 16-17 år gamla och känner sig inte alls som barn eftersom de själva är föräldrar och har lämnat barnen hemma.


Ett särskilt EU-team finns sedan augusti 2014 där man anställt 2 personer som talar rumänska. Det har underlättat betydligt för socialtjänsten och även för rumänerna.


Natthärbärge erbjuds av många organisationer, såsom Frälsningsarmén, kyrkor. Det finns året om, inte bara kalla nätter. Dagverksamheter (Frälsningsarmén, Convictus och Ny gemenskap) finns också och där erbjuds människor mat, tvätt, dusch, juridisk hjälp mm.
En regional samverkan behövs eftersom man räknar med att allt fler fattiga EU-medborgare söker sig till Sverige och Stockholm. Hur det ska gå till vet jag inte än men det är något som vi måste ta tag i. Att förbjuda tiggeri ser jag inte som någon lösning. De som är fattiga får det knappast bättre av det. Idag tror man att en person som tigger lyckas få ca 60-80 kr per dag.  

Fri rörlighet är en av EUs grundpelare och det är tragiskt att människor tvingas tigga för att försörja sig. EU har ett digert arbete att få länder ta ansvar. Cecilia Malmström som är Sveriges EU-kommissionär är en person som kan vara med och påverka men det räcker inte. Det kommer att ta tid för människor att komma ur fattigdomen. Jag ser att utbildning är en lösning. Att få barnen att gå i skolan är ett måste.

Inga kommentarer: