fredag 20 mars 2015

Nackas medborgare vann första ronden mot SL

Igelboda stationshus brandskadades svårt för några år sedan. Vid släckningen skadades byggnaden ännu mer. SL som äger stationen lät göra en utredning om skadorna och ville ha rivningslov. I Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade vi att inte gå med på det. Inte minst vi i FP tyckte att det var viktigt att markera värdet av Nackas typiska kulturbyggnader. Det finns andra än SL som är villiga att ta sig an huset och reparationen. Och Saltsjöbanans stationshus är värdefulla landmärken i kulturlandskapet. Efter överklagande av kommunens beslut har nu länsstyrelsen ställt sig på vår sida. Det allmänna intresset av att behålla stationshuset överväger det enskilda intresset för SL att få riva huset.

Det blir spännande att se vad som händer nu. Överklagar SL till nästa instans? Eller blir de mer villiga att sälja till någon som vill ta hand om huset?

Inga kommentarer: