torsdag 5 mars 2015

Sviker NCC?

När förslaget till detaljplan för nya hyreshus på den obebyggda fastigheten vid Sockenvägen och Johannes Petri skola i Boo publicerades, startades ett kreativt samarbete mellan NCC, Nacka kommun och berörda närboende. Resultatet blev en lösning, som kunde accepteras även av dem som bodde närmast. Att placera relativt stora flerbostadshus i flera våningar i den omedelbara närheten av småhus är oftast en känslig fråga.

Som framgår av artikel i Nacka Värmdö Posten vill NCC nu inte längre följa detaljplanens intentioner. Husen blir högre och samtliga parkeringsplatser ska placeras på innergården - 46 stycken - i stället för att bygga det planerade garagedäcket. NCC borde tänka om och bevara sin trovärdighet i Nacka. 

Inga kommentarer: