tisdag 2 december 2014

Folkpartiets representanter 2015-2018

Folkpartiet i Nacka hade nomineringsmöte 27 november 2014, och beslutade om vilka personer som ska inneha förtroendeuppdrag nästa mandatperiod. Formellt väljs detta av fullmäktige måndag 15 december och den fullständiga listan kommer sedan hittas här på bloggen samt på vår hemsida. Våra nomineringar till presidieposter hittar du här.

Gunilla Grudevall-Steen
kommunalråd, samt 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och dess utskott, Näringslivsrådet och ordförande i Natur- och Trafiknämnden

Monica Brohede Tellström
ordförande i Äldrenämnden, ordförande i rådet för frågor om funktionsnedsättning och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott

Louise Granath
1:e vice ordförande i Fritidsnämnden

Lena Linnerborg
1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

Mats Granath
ordförande i Mångfaldskommittén

Stefan Saläng
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Inga kommentarer: