torsdag 4 december 2014

Rapport från FP-seminarium 2 december


Den 2:a december arrangerade Folkpartiet Riks ett seminarium om liberalism på Clarion hotell vid Skanstull. Nya och gamla medlemmar samlades i en fullspäckad konferenslokal. Positivt att så många nya medlemmar hade kommit!

 
Maria Arnholm, ny partisekreterare, berättade om sina tidigare erfarenheter som chef i näringslivet och tiden som Jämställhetsminister: Under Alliansen har bl a kvinno-jourerna fått mer resurser än någonsin. Det nya jobbet som partisekreterare ser Maria som en stor utmaning, nu måste Folkpartiet bli tydligare med var vi själva står i många frågor där vi tidigare drivit gemensam politik inom Alliansen.
 

Birgitta Ohlsson höll ett inspirerat inlägg om liberalismens kamp för individen rättigheter och tolerans, både i dåtid och nutid. Visst har vi blivit mycket öppnare och mer toleranta för olikheter sedan hennes uppväxt på 70- och 80-talet. Som EU-minister lyckades hon mobilisera flera medlemsländer att ställa krav på Rumänien när det gäller  behandlingen av romer i hemlandet. Ett problem som de flesta av oss kan se i dagens Sverige. Sedan regeringsskiftet har dessa krav fallit bort, och den nya regeringen har även tagit bort EU-ministerposten.

 
Ungdomsarbetslösheten är en av våra viktigaste frågor idag. Maria betonade att vi måste värna om våra företag, de är väldigt viktiga för vår ekonomiska framtid och att skapa jobb.

 
Många tyckte även att miljöfrågorna måste få större plats i FP:s agenda: FP fick högt betyg av Naturskyddsföreningen för vår miljöpolitik, men många väljare anser förmodligen att vi inte driver dessa frågor. Under Alliansen sågs Folkpartiet begränsade till frågor där vi själva innehade minister-portföljerna.  

 Vinster i välfärden kom upp: Idag har vi helt andra valmöjligheter inom skola, vård och omsorg än för 20 år sedan. Vi behöver privata aktörer men vi måste ställa tydligare krav på dem gällande kvalitet, arbetsvillkor m.m. Vi måste också bli bättre på att upphandla tjänster än vi var i början när privata aktörer släpptes in på olika områden. Så en del av kritiken mot privata aktörer måste politiker och befattningshavare ta till sig själva så vi får bättre styrsystem.

Det var ett trevligt och inspirerande seminarium där Birgitta, Maria och LUF representanter gick runt och diskuterade med publiken. Det gav energi och ny gnista att fortsätta arbeta för Folkpartiets kärnfrågor som aldrig blir inaktuella: Individens frihet, mänskliga rättigheter och utveckling av ett tolerant och modernt samhälle som hela tiden utvecklas.

 
Väl mött,

 

Joakim Olofsson

Inga kommentarer: