onsdag 26 november 2014

Café lyktan 30 år

Socialpsykiatrin märks inte mycket i media. Om det skrivs något så handlar det ofta om hemlöshet och annat elände. Allt är faktiskt inte elände för många av de som omfattas av socialpsykiatrin har tak över huvudet, daglig sysselsättning mm.

Café Lyktan i Björknäs är en träfflokal där de som har psykisk ohälsa träffas för att bara vara, fika, umgås med andra eller delta i de aktiviteter som finns. 
Verksamheten har nu funnits i 30 år och har idag 26 november öppet hus. Alla är välkomna!

Jag själv vet inte om jag hinner ta mig dit idag men jag har varit där förut så jag känner till verksamheten.

Kalaset äger rum onsdag 26 november 13-17. Paviljongvägen 5 i Björknäs.

http://www.nacka.se/underwebbar/socialpsykiatrin/Nyheter/Sidor/lyktan30ar.aspx

Inga kommentarer: