onsdag 19 november 2014

Olämpligt nytt hus planeras vid Ektorpsrondellen

När nya hus ska byggas i Nacka är det bra om de placeras i närheten av kollektivtrafik, så att man kan undvika ännu mer biltrafik. Därför har FP stött att ett nytt hus byggs vid Ektorpsrondellen. Men på en så känslig plats är det ju viktigt hur en ny byggnad utformas. Den storlek på hus med den enkla utformning som presenterats under planarbetet motsvarar inte vad som lämpar sig för platsen. Vi har yrkat på en omarbetning så att huset skulle bättre anpassas till den omgivande miljön, den solitära eken och övrig natur samt antecknat våra åsikter till protokollet. Tyvärr har vi ännu inte fått gehör för våra åsikter.  

Inga kommentarer: