onsdag 22 oktober 2014

Nej till stenkrossen i Älta

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) har beslutat att förbjuda NCC att bedriva bl.a. stenkross i Älta på ett område vid Tyresövägen nära bostäderna i Lindalen och Hedvikslund.

Rent spontant tycker man förstås att det är olämpligt med en sådan verksamhet nära bostäder. Det är bara 100 m till vissa bostäder i Lindalen. Samtidigt måste MSN ha lagstöd för sitt beslut att tillåta eller förbjuda. MSNs bedömning är att NCC inte kan visa att man kommer att klara att begränsa ljudnivåerna på det sätt som krävs.

Beslutet kan förstås överklagas, så än är det kanske inte slutligt avgjort.  

Inga kommentarer: