onsdag 22 oktober 2014

Igelboda stationshus

Ett viktigt steg mot bevarande av Igelboda stationshus togs förra veckan av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN).  I Kulturnämnden liksom i MSN har Folkpartiet jobbat för att förhindra en rivning. Stationshusen utmed Saltsjöbanan är viktiga delar av Nackas historiska arv och skulle saknas av flertalet nackabor, om de försvann.  Glädjande nog delas denna syn av övriga partier i MSN. Nu är det dags för SL att byta spår och inse att rivning inte är en framkomlig väg.

Inga kommentarer: