måndag 27 oktober 2014

Folkpartiet fortsätter styra i Nacka!


Folkpartiet är glada att ingå i Nackas borgerliga majoritet även den kommande mandatperioden. Vi har fått in en mycket stor del av de frågor vi gick till val på i majoritetsprogrammet, och ser fram emot att arbeta för att göra Nacka till en ännu bättre kommun att leva i.
 
Folkpartiet kommer få ordförandeskapet för Äldrenämnden, Natur och Trafiknämnden och Mångfaldskommittén.
 
Dessa punkter är vi särskilt nöjda över att ha fått igenom:

 
 
 • Fortsatt hög kvalitet och valfrihet inom äldreomsorgen. Vi vill utveckla fler boenden med olika inriktningar – och självklart ska mormor kunna skajpa från boendet!
 • Större andel undersköterskor i hemtjänsten
 • Ett flertal naturreservat ska slutföras snarast – bland andra Skuruparken och Ryssbergen.
 • Stor cykelsatsning i hela kommunen
 • Du ska ha en rimlig restid! Stockholms nya majoritet är mycket oroande för nackaborna, och vi kommer fortsätta kämpa för Slussen och framkomligheten under ombyggnadsperioden.
 • En bättre medborgardialog
 • Utveckla och förtäta våra lokala centrum , i samklang med de som redan bor där.
 • Två nya simhallar, i Boo och Saltsjöbaden/Fisksätra
 • Ökat flyktingmottagande
 • Genomförande av kulturcheck på försök
 • En utredning om att öka från 25 till 30 timmar i förskolan, för barn till föräldralediga och arbetslösa.
 • Skolsatsning på läsning, matematik och fysisk aktivitet – och bra betalt till skickliga lärare!
 • Halva Nacka ska vara grönt. En tredjedel av alla nyproducerade bostäder ska vara hyresrätter.
 
 
 


 

Inga kommentarer: