fredag 5 september 2014

Mer tillgänglig vård för både unga och äldre


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Ungas hälsa är viktigt och vi vill se ett tätare samarbete mellan elevhälsan och primärvården. Den som mår dåligt ska tidigt erbjudas rätt vård. Multisjuka äldre måste få träffa läkare i fler än ett ärende åt gången, och vi vill ha särskilda vårdteam med äldrevårdskompetens. Barnläkare ska finnas på Nackas närakuter, så att man inte behöver åka till barnsjukhusen för enklare akutvård på kvällar och helger. Tillgängligheten till kollektivtrafiken för funktionshindrade måste förbättras och kompletteras av en flexibel färdtjänst. Folkpartiet vill införa kundval i hela färdtjänstutbudet och en mer generös resetilldelning.

Inga kommentarer: