lördag 6 september 2014

Planera nya trygghetsboenden och äldreboenden!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

När Nacka bygger nya bostadsområden måste det också planeras för trygghetsboenden - anpassade lägenheter för äldre med möjlighet till gemenskap. Kommunen ska stimulera ett bra fritidsutbud för äldre. Idag finns många olika aktiviteter med många olika anordnare. Det är viktigt med en lättillgänglig kanal för att informera om detta. Nacka välkomnar äldreboenden med olika livsstils-, intresse- och språkprofiler. Äldre, som vill och kan, ska få hjälp att vistas mer utomhus. Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans. För många äldre är god och vällagad mat är en höjdpunkt på dagen och en viktig faktor för hälsa och livskvalitet. I vård och- omsorgsboende ska maten helst vara tillagad på plats. Doften stimulerar aptiten och ökar trivseln i boendet. Det är även en viktig fråga för de som har hemtjänst.

Inga kommentarer: