torsdag 4 september 2014

Det ska vara lätt att göra rätt!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Vi ger oss inte! Folkpartiet tycker att Nacka ska vara ett föredöme och uppfylla de miljömål som är satta på nationell och regional nivå. Kommunen ska verka för att mängden avfall minskar. Det ska vara lätt att göra rätt – Nacka ska ha bra öppettider på återvinningscentralerna och välskötta återvinningsstationer ska finnas i närområdet. Nya återvinningscentraler ska byggas i Boo och Älta, och på både dem och på ÅVC i Östervik ska det finnas återbruk. Fler hushåll i Nacka ska ha möjlighet att sortera matavfall.

Inga kommentarer: