onsdag 3 september 2014

Folkpartiet är grönast i alliansen!Naturskyddsföreningen presenterade igår sin stora undersökning. I den visade det sig att Folkpartiet faktiskt är det allra mest naturvårdsvänliga partiet av allianspartierna. Inte Centerpartiet, även om de gärna kallar sig själva "alliansens gröna röst". Det är naturligtvis jättebra att Centern också vill göra mer för miljön - det är något vi fortsätter samarbeta om i alliansen både på riksnivå och lokalt.

Här i Nacka tycker vi att den viktigaste miljöfrågan är dagvattenreningen. Det är ett problem när vatten förorenas på våra hårda ytor, och sen rinner ner i sjöar och vid kusten. Vattnet måste renas på vägen, och där krävs det stora insatser.

Inga kommentarer: