tisdag 2 september 2014

Upptäck risker tidigt!


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Folkpartiet vill satsa på att utveckla samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och idéburna organisationer för att effektivt hjälpa människor att få det bättre. Det är viktigt att tidigt upptäcka risker. Insatser ska sättas in direkt, på ett rättssäkert sätt. Det är särskilt viktigt när det gäller våld i nära relationer, eller när barn far illa. Nacka ska ha en mycket snabb uppföljning av barn och unga som riskerar att utveckla ett missbruk. Användningen av alkohol och droger bland unga ökar i Nacka, och det är en trend som vi tillsammans måste vända.

Inga kommentarer: