onsdag 3 september 2014

Utveckla kommunens lokala centra


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Folkpartiet vill utveckla kommunens lokala centra – Orminge, Saltsjöbaden, Finntorp, Ektorp, Björknäs, Älta, Fisksätra. Genom varsam förtätning kan vi få ett bättre utbud av service och en livfull miljö. Vid nyexploatering ska vi prioritera områden där kollektivtrafiken redan är utbyggd.

Inga kommentarer: