fredag 22 augusti 2014

Låt Nacka vara Nacka - även när vi växer


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Man inte bara bor i Nacka. När Nacka bygger ska vi också planera in skolor, förskolor, arbetsplatser, lekparker, mötesplatser, bibliotek, strövområden, idrottsplatser och simhallar. Nacka ska bygga modernt samt energisnålt och med miljöfokus, och bevara både kultur- och miljövärden. Stor vikt ska läggas vid gestaltning, för en trivsam miljö med tydlig nackakaraktär. Nackaborna ska trivas med förändringen.

Stora förändringar kommer också innebära påfrestningar. Folkpartiet arbetar för att störningar beträffande t.ex. trafik eller buller ändå ska vara så små som möjligt. Kommunen måste hitta tillfälliga lösningar för framkomligheten, och framför allt ansvara för god information.

När västra Sicklaön blir mer stadslik och får fler bostäder, måste utvecklingen ske harmoniskt och balanserat. Vår vision är att denna del av Nacka ska bli mer av en promenad- och cykelstad. Folkpartiet vill ha fler studentlägenheter och bostäder för unga. Vårt mål är 5000 nya hyresrätter. Bredband ska finnas över hela kommunen, för både bostäder och företag.

Omvandlingen av västra Sicklaön till mer stadslik miljö innebär att barriärer måste byggas bort. En viktig förutsättning för trafiklösningarna runt Sickla är att Planiavägen knyts ihop med Värmdövägen. Vi tror att Sicklaområdet kommer bli en än mer viktig knutpunkt framöver, när både tunnelbanan, tvärbanan och Saltsjöbanan har stationer där och Österleden är byggd. Lokaltrafiken i Nacka måste också ses över, framför allt vartefter de nya bostadsområdena blir färdigställda.

Inga kommentarer: