torsdag 21 augusti 2014

Om trygga skolor med arbetsro


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Trygga skolor ger arbetsro och upptäckarglädje samt främjar jämställdhet. I förskolan och skolan ska alla känna sig trygga. Mobbning ska inte förekomma. Skolorna ska väcka lusten till rörelse, bland annat genom bra utemiljöer. Elevhälsan ska tidigt upptäcka både fysisk och psykisk ohälsa, och fånga upp unga som riskerar att utveckla ett missbruk. Maten i skolan och förskolan ska vara god, nyttig och gärna klimatsmart

Inga kommentarer: