lördag 23 augusti 2014

Från äldre till årsrik


Varje dag fram till valet presenterar vi en punkt från vårt lokala valmanifest. Du hittar hela vårt valmanifest här. 

Samhällets syn på äldre människor måste förändras. Alla ska ha möjlighet att leva ett aktivt liv efter sina egna förutsättningar. Åldrandet ska präglas av trygghet, respekt och omtanke. Äldres erfarenheter och kompetens ska tas tillvara. Många har lust och förmåga att fortsätta arbeta även efter 67 år och det ger både livskvalitet och samhällsnytta.

Inga kommentarer: