onsdag 19 februari 2014

Våld i nära relationer

Allt för många drabbas av våld i nära relationer och jag blir bestört av att det är så många barn som är utsatta. Både fysiskt och psykiskt våld. Barn som drabbas av våld löper också större risk att själva bli utsatta eller använda våld när de blir vuxna.

Lite obehaglig statistik: Sedan år 2000 har 179 barn förlorat sin mamma pga våld varav 126 dödades av barnens far. 63 barn var hemma när det hände medan 33 barn såg på när det hände. 7 barn hittade sin mamma död.

Nacka och Värmdö arrangerade ett seminarium på Dieselverkstaden om våld i nära relationer och jag var där tillsammans med ca 220 andra som arbetar med dessa frågor som tjänstemän eller som politiker. Psykologen Åsa Landberg höll ett föredrag om hur det ser ut idag. Våld, hot och aga har funnits länge men diskussionerna kom igång på allvar först under sent 60-tal. År 1979 kom lagen om förbud mot barnaga. Rädda barnens världskarta ger en bild över hur det ser ut idag i världen. Kartan kommer att förändras snart då även Brasilien ska få en liknande lag.  Under föredraget fick vi se en obehaglig film om familjevåldet.

Barnahus som arbetar med att stödja och hjälpa barn som utsatts för våld och ska vittna i rättegångar tex finns i många kommuner. I Nacka heter det barncentrum som finns i Jarlaberg. Där arbetar en mycket engagerad socialsekreterare som är anställd av polisen men finansieras av Nacka, Värmdö och Tyresö kommun. Folkpartiet i Kronoberg driver frågan om att starta ett barnahus i Kronoberg och jag hoppas Kronoberg snart får sitt barnahus.

Social- och äldrenämnden har nyligen fattat beslut om att uppdatera de planer som finns om våld och hot i nära relationer. Information finns här.

Inga kommentarer: