fredag 21 februari 2014

Vi ger oss inte förrän Slussen är färdig!

Igår hade FP Nacka årsmöte, och bland annat var det en motion om Slussenombyggnaden. Årsmötet antog följande svar på motionen:

Ombyggnaden av Slussen är ett mycket omfattande projekt. De delar som har tagits upp i denna motion är mycket angelägna och har därför bevakats och drivits av Folkpartiet i Nacka. Detta har framförts när kommunen yttrat sig i de olika planärendena, på tjänstemannanivå och i kontakter med ansvariga politiker i Stockholm alltsedan utredningsarbetet startade. Folkpartiet har också varit pådrivande för en förlängning av tvärbanan till Sickla, fler direktbusslinjer och resealternativ med andra målpunkter än Slussen, infartsparkeringar, ökad turtäthet på Sjövägen mm.


Trafikanter från Nacka och Värmdö har tveklöst ett starkt intresse av en väl fungerande bussterminal/trafiklösning vid Slussen både på kort och lång sikt. Folkpartiet i Nacka kommer att sätta fokus på restider och framkomlighet under ombyggnadstiden.


Då Folkpartiet i Nacka respekterar Stockholms stads bestämmanderätt över detaljplanerna för Slussen (”Nya Slussen”) och bussterminalen har vi följande hållning som grund för engagemanget i Slussen-ärendet:


1. att den framtida bussterminalen och ändstationen för Saltsjöbanan utformas så att Nackaborna enkelt, snabbt och bekvämt kan ta sig till Stockholm, och omvänt.


2. att trafikstörningarna för alla trafikantkategorier och själva ombyggnadstiden minimeras.


3. att aktivt verka för tillkomsten av andra trafikalternativ för resor till och från Nacka


 

Inga kommentarer: